Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  WIELKANOC 2021
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2021-03-31
   
  2021Mar318570569218300.jpg

  Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
  Czas odradzania si
  ę wiary w siłę Chrystusa
  i drugiego cz
  łowieka.
  Życzymy, aby Święta Wielkanocne
  przyniosły rado
  ść oraz wzajemną życzliwość.
  By sta
  ły się źródłem wzmacniania ducha.
  Niech Zmartwychwstanie, kt
  óre niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą,
  niech da si
  łę w pokonywaniu trudności
  i pozwoli z ufno
  ścią patrzeć w przyszłość...

   

  Dyrekcja ZSKU w Krośnie

            

       

  Dzień otwarty on-line
  dodany przez Ewa Wajs dnia 2021-03-25

  Zapraszamy na dzień otwarty on-line od 11:00 do 12:00. Aby dołaczyć do spotkania kliknij w link do platformy Teams.         

       

  Wyniki szkolnego konkursu "Matematyka okiem grafika/Matematyka okiem fotografa"
  dodany przez Krystyna Wilk dnia 2021-03-24
   
  2021Mar2414451656959400.jpg

  W szkolnym konkursie na pracę graficzno - plastyczną Matematyka okiem grafika / Matematyka okiem fotografa wzięło udział 27 uczniów z klas I – III technikum. Przesłane prace zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w której skład weszli przedstawiciele nauczycieli przedmiotów poligraficzno - fotograficznych oraz matematyczno – przyrodniczych. 

   

  Wyniki przedstawiają się następująco:

  I miejsce – Oliwia Matusz z klasy II (4)

  II miejsce Weronika Gradowicz z klasy II (4)

  III miejsce – Martyna Budek z klasy II (5)

   

  Wyróżnienie otrzymali:

  1 - Roksana Łobaza z klasy II (5)

  2 -  Patryk Stawarz z klasy I

   

  Wymienieni uczniowie otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

  Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za przygotowanie i przesłanie prac a zwycięzcom gratulujemy.

  Krystyna Wilk   Zwycięskie prace >>>  
   Wyróżnione prace >>>  
     

       

  27 marca-Dzień Teatru
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2021-03-24
   
  2021Mar2414500515437800.jpg

  „Życie to piękny teatr, niestety repertuar marny”

  Oskar Wilde

   

   

  Międzynarodowy Dzień Teatru – święto uchwalone w 1961 roku, na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu, które miało miejsce 27 marca 1957 roku.

  Dzień Teatru ustanowiono w czerwcu 1961 roku podczas 9. światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (International Theatre Institute – ITI) w Helsinkach (działającego pod auspicjami UNESCO). Jego ustanowienie zaproponował Arvi Kivimaa, prezydent Fińskiego Instytutu ITI. Dzień obchodów ustalono na 27 marca, w rocznicę otwarcia Teatru Narodów (Theatre of Nations) w Paryżu. Od tego czasu Dzień Teatru jest obchodzony corocznie przez ponad sto narodowych ośrodków ITI na całym świecie.

  27 marca, co roku, rozsyłana jest wiadomość, tłumaczona na ponad 20 języków, od wybitnego człowieka teatru zawierająca jego przemyślenia na temat teatru i światowej harmonii. Pierwszą taką wiadomość wysłał w 1962 roku Jean Cocteau. Tego dnia odbywają się specjalne spotkania, sympozja, przedstawienia teatralne itp. poświęcone znaczeniu i problemom teatru.

  Od 1983 z okazji tego święta Zarząd oraz Sekcja Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego przyznaje rokrocznie Nagrodę Sekcji Krytyków Teatralnych PO ITI. Jej laureatami są między innymi Tadeusz KantorJózef SzajnaKrystian Lupa i Krzysztof Warlikowski, który w 2015 roku był autorem orędzia z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

  Najsłynniejsze teatry w Polsce:

  • Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
  • Teatr Stary W Krakowie
  • Teatr Narodowy w Warszawie
  • Teatr Powszechny w Warszawie
  • Teatr Współczesny w Warszawie
  • Teatr Syrena w Warszawie
  • Teatr Wielki w Łodzi
  • Teatr Polski w Bielsku-Białej
  • Teatr Buffo w Warszawie
  • Teatr Ludowy w Krakowie
  • Teatr Roma w Warszawie

  W dobie pandemii wszystkie teatry w Polsce i te mniejsze i większe, bardziej lub mniej znane przeżywają trudne chwile. Ale może już niedługo…

  Z mojej młodości zostaną w pamięci poniedziałkowe spektakle telewizyjne oraz repertuar stacji BBC i tu realizacje sztuk Szekspira. Jednym z przedstawień, które w całości można zobaczyć na youtubie jest „Saksofon”, w reż. Izabelli Cywińskiej. Sztuka jest oparta o tekst Wiesława Myśliwskiego pt. ”Traktat o łuskaniu fasoli”. Występują w niej wybitni polscy aktorzy, Jerzy Radziwiłowicz i Janusz Gajos. To uczta duchowa dla wielbicieli tej formy wypowiedzi. Tutaj się wszystko zgadza: dykcja, intonacja, naturalność.

   W tym miejscu dziękuję mojej Pani profesor z liceum za ukazanie mi wartości teatru, ludzi, którzy go tworzą. Dziś: ”teatr kocham i rozumiem, i tego oddać nie umiem”.

   

  Elżbieta Misiak-Gancarz

                                                     

            

       

  Nasza uczestniczka konkursu poetyckiego z wyróżnieniem
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2021-03-23
   
  2021Mar2317104741104200.jpg

  Spró­buj opie­wać oka­le­czo­ny świat.
  Pa­mię­taj o dłu­gich dniach czerw­ca
  i o po­ziom­kach, kro­plach wina rosé.
  O po­krzy­wach, któ­re me­to­dycz­nie za­ra­sta­ły
  opusz­czo­ne do­mo­stwa wy­gna­nych.
  Mu­sisz opie­wać oka­le­czo­ny świat.
  Pa­trzy­łeś na ele­ganc­kie jach­ty i okrę­ty;
  je­den z nich miał przed sobą dłu­gą po­dróż,
  na inny cze­ka­ła tyl­ko sło­na ni­cość.
  Wi­dzia­łeś uchodź­ców, któ­rzy szli do­ni­kąd ,
  sły­sza­łeś opraw­ców, któ­rzy ra­do­śnie śpie­wa­li.
  Po­wi­nie­neś opie­wać oka­le­czo­ny świat.
  Pa­mię­taj o chwi­lach, kie­dy by­li­ście ra­zem
  w bia­łym po­ko­ju i fi­ran­ka po­ru­szy­ła się.

  Adam Zagajewski, Spróbuj opiewać

   

   

  W Światowym Dniu Poezji ustanowionym przez UNESCO dla promocji czytania, publikowania i pisania poezji -Biblioteka Publiczna w Krośnie przyznała nagrody i wyróżnienia w VIII Turnieju Jednego Wiersza. W związku z pandemią decyzja jury została opublikowana na stronie biblioteki. Nie było możliwości spotkania się jak dwa lata temu ,bo co roku nasi uczniowie startują w tej rywalizacji.21 marca 2021roku okazał się być szczęśliwy dla naszej uczennicy Pauliny Bobek, która otrzymała za swój wiersz wyróżnienie w kategorii szkół średnich. Oprócz Pauliny do poetyckiej konkurencji stanęło w sumie 7 osób z naszej szkoły:

   z klasy II 5 oprócz Pauli, Ania Jarecka i Roksana Łobaza,

  z klasy II 4  Sabina Rogowska,

  z klasy III  Marlena Skocz,

  i z klasy IV  Paulina Łapacz i Bartosz Bożek

  Nowością w tym roku było to, że czytelnicy mogli oddawać głosy na swój ulubiony wiersz. Nasi uczniowie dzielnie głosowali na facebooku biblioteki, za co im bardzo dziękujemy. A oto wyróżniony wiersz Pauliny Bobek z klasy II 5 Technikum.

   

  „ Otchłań”

  Za dnia jak promyk słońca.

  W nocy zaś jak czarna łza.

  Zastanawiam się, czy jest coś, czym może zaskoczyć mnie świat?

  Stoję pośrodku niczego.

  Otacza mnie ból, tęsknota, smutek i żal.

  Wszystko co widzę to gęsta mgła.

  Wypalam się kawałek po kawałku.

  Z dnia na dzień jest mnie coraz mniej.

  Zatapiam się w otchłani.

  Nie chcę już opuścić jej,

  Tam dobrze mi jest.

  Zamknięte serce i oczy na świat.

  Nie dostrzegam nadziei i kolorowych barw.

  Dwieście sześć kości i jedno serce

  Ty złamałeś coś, co się zrastać już nie będzie.

  Wokół mnie jest tylko pustka, czerń i smugi czerwieni,

  Które wcale nie oznaczają miłosnych płomieni.

   

  Wszystkim naszym uczniom gratuluję udziału w tym konkursie, a z Pauli jestem szczególnie dumna, bo to moja uczennica. Mamy godnych następców tych ,którzy powoli odchodzą /21 marca odszedł poeta Adam Zagajewski, wielokrotnie nagradzany i nominowany do Literackiej Nagrody Nobla/.

  Mam nadzieję, że przyszły rok będzie dla naszej młodzieży również udany, czego im z całego serca życzę.

   

  Elżbieta Misiak-Gancarz         

       

  Szkolny Dzień Matematyki
  dodany przez Elżbieta Kubit dnia 2021-03-22

  W tym roku Dzień Matematyki ( Dzień liczby „Pi”) świętowaliśmy 17 marca.
  Uczniowie klas I, II/4, II/5, III technikum w czasie lekcji matematyki rozwiązywali „Rebusy matematyczne” autorstwa swoich rówieśników z całej Polski, zebrane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Warunkiem zostania laureatem konkursu było rozwiązanie minimum 50% zagadek rysunkowych (20 rebusów).


  Zwycięzcami w poszczególnych klasach zostali:

   

  W klasie I:
  I miejsce Angelika Kukulska

   

  W klasie II/4:
  I miejsce: Paweł Trybus
  II miejsce: Julia Kamińska, Izabela Nóżka

   

  W klasie III:
  I miejsce: Wiktor Michalski
  II miejsce: Dominika Syrek
  III miejsce: Krzysztof Potoczny.

   

  Uczniowie Ci nagrodzeni zostali cząstkową oceną bardzo dobrą z matematyki.
  Największą ilość punktów w szkole otrzymali:
  I miejsce: Paweł Trybus
  II miejsce: Wiktor Michaski
  III miejsce: Julia Kamińska, Izabela Nóżka

  Uczniowie, którym nie udało się przekroczyć bariery 50%, mogą wziąć udział w części II konkursu.

   

  Regulamin II części Konkursu szkolnego „Rebusy matematyczne”

  1.  Przygotuj rebus graficzny spełniający następujące kryteria (przykład w załaczniku):
  • nieszablonowość pomysłu
  • humor
  • autorska, dotąd niepublikowana propozycja
  • pojęcie matematyczne zilustrowane za pomocą nie więcej niż 4 słów
  • praca podpisana imieniem i nazwiskiem, klasa …
  1.  Na Wasze propozycje nowych rebusów czekam do 12 kwietnia 2021r, przesyłajcie je na mój adres mailowy.
  2.  Komisja konkursowa wybierze najlepsze prace, wyniki zostaną podane do 30 kwietnia br.

  Gratuluję uczniom, którzy już odnieśli sukces a pozostałym życzę kreatywności w tworzeniu nowych zagadek rysunkowych o tematyce matematycznej.

   

  Elżbieta Kubit

      Artykuł i przykład rebusu >>>  
       

       

  Marzec – miesiąc pełen matematyki
  dodany przez Krystyna Wilk dnia 2021-03-18
   
  2021Mar1811105163877600.jpg

  „Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny”

  Albert Einstein 

   

  Marzec jest miesiącem, w którym znajdziemy kilka wydarzeń związanych z matematyką. Nic dziwnego – przecież to miesiąc, w którym kończy się zima i zaczyna wiosna. Zaczynamy budzić się do życia, pozytywne nastawienie powraca… Może, zatem w tym miesiącu przekonamy się do matematyki?

  • 9 marca – to Dzień Polskiej Statystyki
  • 12 marca – to Dzień Matematyki
  •  14 marca – to Dzień liczby Pi

  „Międzynarodowy Dzień Liczby π” będącej najbardziej zagadkową liczbą świata od wielu lat obchodzony jest w różnych krajach 14 marca, z powodu skojarzenia tej daty z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby π, czyli  3.14…

  14 marca to także dzień urodzin jednego z największych fizyków - teoretyków, twórcy szczególnej i ogólnej teorii względności, laureata nagrody Nobla - Alberta Einsteina i matematyka - Wacława Sierpińskiego.

  Pierwszy Dzień Matematyki obchodzono 13 marca 2007 r. W ciągu tego dnia 287 tys. uczniów z 98 krajów odpowiedziało na blisko 39 mln pytań. Trzy lata później podczas Dnia Matematyki ustanowiono oficjalny rekord Guinessa w międzynarodowym rozwiązywaniu testów matematycznych.
  Pierwszy ogólnopolski Dzień Matematyki odbył się 12 marca 2014 roku - wzięło w nim udział zaledwie 100 szkół w całej Polsce. Rok później (2015) było to już ponad 500 szkół, czyli 15 tysięcy osób. W ten dzień organizatorzy zapraszają uczniów (i nie tylko) do konkursów, quizów i zagadek matematycznych.

   W tym roku uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w szkolnym konkursie na pracę graficzno – plastyczną: Matematyka okiem grafika/ Matematyka okiem fotografa. Celem konkursu było dostrzeżenie i przedstawienie matematyki w sztuce, zjawiskach przyrodniczych i  fizycznych itp. z wykorzystując umiejętności tworzenia projektów plastyczno- graficznych.

  Wyniki konkursu już wkrótce.

   

  K. Wilk         

       

  21 marca przypada Światowy Dzień Poezji
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2021-03-16
   
  2021Mar1611301621540400.jpg

  «Co piszę?» mnie pytałeś; oto list ten piszę do ciebie —
  Zaś nie powiedz, iż drobną szlę ci dań — tylko poezję,

  Tę, która bez złota ubogą jest, lecz złoto bez niej,
  Powiadam ci, zaprawdę jest nędzą nędz...
  Zniknie i przepełznie obfitość rozmaita.
  Skarby i siły przewieją, ogóły całe zadrżą,
  Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
  Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic
  Umiejętność nawet bez dwóch onych zbiednieje w papier.
  Tak niebłahą są dwójcą te siostry dwie!...

  Cyprian Kamil Norwid, Do Bronisława Z.

   

  Z okazji Światowego Dnia Poezji warto przywołać nazwiska najwybitniejszych polskich twórców. Nie są obcy uczniom, nauczycielom, czy po prostu miłośnikom polskiej poezji. Są wśród nich nagrodzeni literackim Noblem Czesław Miłosz czy  Wisława Szymborska, ale trudno nie wymienić Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana czy Stanisława Grochowiaka. Każdy z nich to osobny rozdział w polskiej literaturze, wyjątkowy, na wskroś indywidualny i na swój sposób wybitny. Dzisiaj lista (w alfabetycznej kolejności) młodych poetów, o których coraz częściej słyszy się w literackich kręgach i o których wspominają z uznaniem krytycy. Ilu z nich będzie znanych za kilkadziesiąt lat? Kto przejdzie do kanonu poezji? O kim będą uczyć się nasze wnuki w szkołach?

  1. Justyna Bargielska
  2. Tadeusz Dąbrowski
  3. Julia Fiedorczuk
  4. Jaś Kapela
  5. Szczepan Kopyt
  6. Łukasz Podgórni
  7. Tomasz Pułka
  8. Krzysztof Siwczyk
  9. Agnieszka Sobol
  10. Filip Zawada


  Piszą o dzisiejszym świecie tak innym, tak dziwnym niż ten z przeszłości. Wyrażają swoje emocje, uczucia w sposób dosadny, mocny. Z całą pewnością są odważni, nie ma tu tematów tabu, a język…niewyszukany. Ciekawe co by na to powiedzieli Ci, którzy już…odeszli.

  A oto wiersz Jana Kapeli:

  Los na loterii

  ………
  Tak łatwo tworzyć metafory,
  tak trudno przyjąć to, co jest.
  Tak trudno zrozumieć, co właściwie jest
  z nami nie tak i co jest
  między nami,
  że ciągle nam się chce,
  żeby było inaczej.
  Jutro będzie lepiej,
  albo i nie.
  Ale przecież jest dobrze jak jest.
  W końcu wygrałem los na loterii,
  choć nawet go nie kupowałem,
  ani się nie spodziewałem,
  że czeka mnie jakaś wygrana.

   

  Wszystkim teraźniejszym i przyszłym twórcom życzę, żeby nie zabrakło im tematów na sztukę, odwagi i wiernych czytelników, którzy pozwolą każdemu artyście zaistnieć.

   

  Elżbieta Misiak-Gancarz

   

            

       

  Z okazji Imienin
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2021-03-12
   
  2021Mar1215192571983600.jpg

  Dobre słowa nie kosztują dużo, choć czynią wiele dobrego

   

   

  Szanowna Pani Dyrektor!

  Dzień Twoich Imienin - z kalendarza-  okazję miłą do życzeń stwarza: słońca, kwiatów, pomyślności, zdrowia, sił i wytrwałości. Wypełnienia wszystkich marzeń, pomyślnego planu zdarzeń, aby szczęście tu czuwało i życzenia te spełniało. A oto szczególna dedykacja z przesłaniem, bo któż jak nie poeci potrafią wyrazić to, co nieraz trudno ubrać w słowa. Przed nami Wojciech Młynarski:

  Uparcie i skrycie
  Och życie kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię nad życie
  W każdą pogodę potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę

  Kocham Cię życie
  Poznawać pragnę Cię, pragnę Cię, pragnę cię w zachwycie
  Choć barwy ściemniasz
  Wierzę w światełko, które rozprasza mrok

  Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei
  W światełko na mierzei
  Co drogę wskaże we mgle
  Nie zdradzi mnie
  Nie opuści mnie

  A ja szepnę skrycie
  Och życie kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię nad życie
  Choć barwy ściemniasz
  Choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz

  Kocham Cię życie
  Kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie
  A ja się rzucam
  Z nadzieją nową na budzący się dzień

   

  Wszystkiego najlepszego!!!

  Elżbieta Misiak-Gancarz

   

            

       

  Międzynarodowy Dzień Kobiet
  dodany przez Wiktor Szyndak dnia 2021-03-07
   
  2021Mar0712202339730200.jpg

  Dzień Kobiet obchodzony ósmego marca i ustanowiony w 1910 roku, a świętowany na dużą skalę do roku 1993, w następnych latach stracił na popularności pod pretekstem skojarzeń z ustrojem PRL-u. Tymczasem początków tego święta należy szukać już w starożytnym Rzymie. Przypadające na pierwszy tydzień marca tzw. matronalia miały czcić płodność i macierzyństwo. Z tej okazji mężczyźni obdarowywali swoje niewiasty prezentami. Powszechny współcześnie widok panów z kwiatami czy czekoladkami w dłoniach pozwala domniemywać, że Dzień Kobiet ma jednak od jakiegoś czasu swój renesans.

  Z punktu widzenia historii równouprawnienie kobiet to temat świeży. Prawo do samostanowienia, edukowania się na uniwersytetach, głosowania w wyborach, kobiety posiadają zaledwie troszkę ponad 100 lat. Żyją jeszcze na naszej ziemi ludzie, za życia których kobiety domagające się prawa do studiowania, pracy zarobkowej i głosowania zamykano w szpitalach psychiatrycznych i więzieniach. Mimo znacznych osiągnięć kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu kobiet w światowej polityce podczas tych 100 lat, śmiało możemy powiedzieć, że w sferze publicznej kobiety ciągle jeszcze debiutują. Jest jednak co raz lepiej i jak sądzę nikt tego nie zatrzyma. Macie duży potencjał.

   

  A zatem świętujcie mimo pandemii, oczywiście w reżimie sanitarnym.
  Wiktor Szyndak         

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2021

  Przydatne linki