ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Inauguracja roku szkolnego 2017/2018
  dodany przez E. Gancarz dnia 2017-09-07
   
  2017Sep078542478119100.jpg

  W dniu 4 września, w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość inaugurująca Nowy Rok Szkolny -  2017/2018. Rozpoczęło ją wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Bożena Cząstka, która serdecznie powitała uczniów i nauczycieli. Przede wszystkim zwróciła się do młodzieży z wiarą, że ten nowy rok  będzie dla nich owocny w sukcesy i przyniesie wiele powodów do radości i zadowolenia. Podkreśliła również wartość zdobywanej wiedzy.

  W drugiej części spotkania, poprzez przepiękną melodię w wykonaniu Sławy Przybylskiej, oddaliśmy hołd Bohaterom, którzy złożyli życie na ołtarzu naszej Ojczyzny. Chcieliśmy w ten sposób przypomnieć, że 78 lat temu - jak pisał K .K. Baczyński - kraju runęło niebo.


  Zacytuję słowa piosenki wyżej wspomnianej artystki:

  Gdzie są chłopcy z tamtych lat?,
  Tam gdzie w polu krzyża znak
  Gdzie mogiły z tamtych lat?,
  Tam gdzie kwiaty posiał wiatr…

  Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem – śpiewają współcześnie Chłopcy z Placu Broni. Niech te słowa towarzyszą nam w codzienności i pozwolą właściwą postawą wyrazić wdzięczność tym, którzy dla nas ją wywalczyli.

  Wszystkim uczniom i nauczycielom, a zwłaszcza klasie I technikum wraz z wychowawczynią -  Panią Barbarą Marszałek, życzymy dobrego samopoczucia  w naszej szkole oraz wszelkiej pomyślności na edukacyjnym szlaku.
   

            

       

  WAKACJE 2017
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-06-24
   
  21573341851900.jpg

  Wybrzmiał ostatni, w tym dniu, dzwonek i „ogłosił” koniec roku szkolnego 2016/2017, a tym samym rozpoczęcie - tak wyczekiwanych – przez Wszystkich wakacji.

  Zatem, całej Społeczności Szkolnej dziękujemy za rok wspólnej - wytężonej, solidnej i rzetelnej pracy.

  Uczniom i Słuchaczom życzymy wspaniałych, słonecznych wakacji - pełnych fantastycznych przeżyć i niezapomnianych wrażeń. Bądźcie jednak rozsądni i chrońcie swoje zdrowie i życie, bo każdy z nas ma je tylko jedno.

  Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom także życzymy słonecznych dni i odpoczynku od szarej, codziennej szkolnej rzeczywistości.
  Wracajcie Wszyscy wypoczęci i pełni sił do dalszej nauki i pracy.

  Czekamy na Was …
                                
   

   Dyrekcja ZSKU         

       

  Nauczyciel i Uczeń na Medal!
  dodany przez E. Gancarz dnia 2017-06-23
   
  21375905430500.jpg

  Isokrates powiedział:

  Rodzicom zawdzięcza uczeń tylko życie,
  nauczycielowi życie dobre i szczęśliwe.  W dniu 23. czerwca 2017 roku, w świetlicy szkolnej, odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017.

  Po odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Agnieszka Pabian, która na ręce Pani Dyrektor złożyła wyrazy uznania i podziękowania za cały rok szkolny, za opiekę nad uczniami i wzorcowe prowadzenie szkoły.
  Następnie, w imieniu Samorządu Uczniowskiego, głos zabrali Karolina Bulewicz i Konrad Nowotyński z klasy III TCPG/FT.

  Wypowiedzieli następujące słowa:

  „W imieniu Samorządu Uczniowskiego, na ręce Pani Dyrektor, chcieliśmy złożyć wyrazy wdzięczności za cały rok szkolny, Gronu Pedagogicznemu, Wychowawcom, Dyrekcji Szkoły za okazaną nam dobroć, życzliwość, cierpliwość i wyrozumiałość. Jesteśmy młodzi, łatwo popełniamy błędy, ale to, co na co dzień od Was otrzymujemy, na pewno nie będzie zapomniane i z pewnością zaowocuje mądrymi decyzjami, odpowiedzialnością i wiedzą tak niezbędną w codziennym życiu. Dzisiaj życzymy Wszystkim, przede wszystkim zasłużonego odpoczynku, regeneracji sił na nowy rok szkolny. A naszym kolegom i koleżankom słonecznych, udanych, bezpiecznych wakacji”.

  Jednocześnie ogłosili wyniki naszej ankiety na najlepszego nauczyciela i ucznia mijającego roku szkolnego.

  Pragnę powiedzieć, że przy wyborze najlepszego pedagoga, uczniowie podkreślali pracowitość, bardzo dobry kontakt, poczucie humoru, profesjonalizm, atrakcyjność zajęć.

  I tak po podliczeniu głosów:
   

  I miejsce w kategorii Nauczyciel na Medal otrzymał:
  Pan Artur Kuliga

  II miejsce:
  Pan Eugeniusz Gąsior

  III miejsce przypadło:
  Pani Justynie Czekańskiej

   


  W przypadku Ucznia na Medal decydowała koleżeńskość, dobre stopnie, łatwość zjednywania sobie sympatii u innych.
  I tak:
  W kategorii Uczeń na Medal:
   

   

  I miejsce zdobyła:
  Angelika Jagieła z klasy III

  II miejsce przypadło:
  Jakubowi Proczkowi z klasy III

  III miejsce uzyskał:
  Krzysztof Wojdyła z klasy I

   


  Zarówno Nauczyciele jak i Uczniowie, otrzymali pamiątkowe Dyplomy, słodycze i książki.
  Podsumowaniem tej części uroczystości były wspólne zdjęcia - na tle przeboju grupy Queen - We are the champions.

  Serdecznie gratulujemy!

  Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Bożena Cząstka, która zwracając się do uczniów, podkreśliła ich osiągnięcia, ale także wspomniała o niedoskonałościach, które należy poprawić.
  Podkreśliła również wagę zachowania największej ostrożności podczas wakacyjnego wypoczynku.
  Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie, w towarzystwie Wychowawców i Pani Dyrektor, nagród książkowych najlepszym - pod względem wyników nauczania oraz tym, którzy wykazali się wyjątkową aktywnością w pracy na rzecz szkoły, klasy, a także brali udział w konkursach.

  Na koniec - na ręce Pani Dyrektor Bożeny Cząstki i Pani Wicedyrektor Elżbiety Kubit przedstawiciele Samorządu przekazali bukiety kwiatów.

  Wszystkim uczniom, nauczycielom, Dyrekcji szkoły raz jeszcze życzymy długich, słonecznych wakacji!
  Jak ptaki powrócimy tu jesienią.

   

   

  Elżbieta Misiak – Gancarz
  Opiekun Samorządu Uczniowskiego

   


         

       

  Zakończenie „kursu projektowania i zarządzania stronami internetowymi”
  dodany przez Aneta Bator dnia 2017-06-22
   
  22323370758200.jpg

  ZAKOŃCZENIE „KURSU PROJEKTOWANIA I ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI” w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju”

  W dniu 22 czerwca 2017 r. w uczniowie kl. III Fototechnik w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie ukończyli „Kurs projektowania i zarządzania stronami internetowymi” i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych, ciekawych umiejętności.

  Kurs obejmujący 84 godziny zajęć ukończyli: Gabriela Wityńska, Bernadetta Baran, Angelika Krzywda, Klaudia Szafrańska, Anna Gierlicka, Karolina Bulewicz, Sabina Borek, Oliwia Szteliga, Monika Mastyj i Karolina Gierek

  Zajęcia prowadził Bogdan Skotnicki.

  Uczniowie wykorzystali okazję rozwoju swoich zainteresowań i z pewnością zwiększyli swoje szanse na wymagającym rynku pracy.

  Kurs był jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.         

       

  Warsztaty fotograficzne w Ciśniańsko - Wetlińskim Parku Krajobrazowym.
  dodany przez A. Kuliga dnia 2017-06-20
   
  19113461156300.jpg

  W dniach 12-14 czerwca 2017 odbyły się warsztaty fotograficzne dla 17 uczniów naszej szkoły organizowane i finansowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

   

  Tym razem celem naszej fotograficznej wyprawy był Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy.

   

  W pierwszym dniu warsztatów po zakwaterowaniu w ośrodku wypoczynkowym Wisan, w Bystrem zapoznaliśmy się z walorami C-W  Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Baligród, które przedstawiły Pani Ewa Scelina - pracownik Nadleśnictwa Baligród, nasz przyszły przewodnik oraz Pani Anna Biale - pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

   

  Drugiego dnia odbyliśmy kilkugodzinną wycieczkę w teren gdzie mogliśmy fotografować i podziwiać piękno potoku "Raby", ciekawe okazy flory i fauny oraz piękne widoki. Obejrzeliśmy również ciekawostki geologiczne - Kamieniołom Drobny, Rezerwat Gołoborze a ci którym dopisało szczęście mogli odnaleźć w rumowisku górskie kryształy.

   

  W czasie wędrówki do celu naszej wędrówki - Jeziorka Bobrowego mijaliśmy Kapliczkę Synarewo, cerkwisko, rozlewisko bobrowe.

   

  Po żmudnym podejściu do jeziorka cała nasza grupa odpoczęła w wiacie turystycznej, z której roztaczał się  piękny widok na rozlewisko i szczyt Chryszczata.

   

  Po powrocie do ośrodka i krótkim odpoczynku zakończyliśmy dzień wspólnym ogniskiem po którym mogliśmy zmierzyć się fotograficznie z atrakcjami ciemnego bieszczadzkiego nieba.

   

  Trzeciego dnia warsztatów zostaliśmy zaproszeni do siedziby Nadleśnictwa Baligród gdzie Pani Ewa Scelina opowiedziała nam o pracy leśników a także obejrzeliśmy diaporamę z pięknymi zdjęciami przyrodniczymi.

   

  Po tak atrakcyjnie spędzonych trzech dniach powróciliśmy do Krosna.

   

  W tym miejscu pragnę podziękować Dyrekcji i pracownikom Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie za sfinansowanie i zorganizowanie warsztatów, Dyrekcji Nadleśnictwa Baligród za gościnę i prezenty, a także Pani Ewie Scelinie za przewodnictwo i pasję jaką przekazała nam w czasie warsztatów.

   

  GALERIA ZDJĘĆ >>>

   

   Artur Kuliga         

       

  Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2017
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-06-20
   
  19390560862900.jpg

  Celem konkursu było zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych, przy czym dobra praktykę rozumiano jako „sprawdzoną, godną naśladowania inicjatywę, często przełamującą dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawioną na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazującą duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”.

  Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Pani Bożena Cząstka miała przyjemność wziąć udział w uroczystej gali finałowej konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2017”. Odebrała podczas niej dyplom potwierdzający uznanie projektu -Wsparcie kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy ZSKU w Krośnie poprzez e-learning za „Dobrą praktykę”.
         

       

  ZAKOŃCZENIE „KURSU FOTOGRAFII”
  dodany przez Aneta Bator dnia 2017-06-20
   
  22052426906100.jpg

  ZAKOŃCZENIE „KURSU FOTOGRAFII” w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju”

  W dniu 20 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie odbyły się ostatnie zajęcia trwającego od marca b.r. „Kursu fotografii” oraz wręczenie certyfikatów potwierdzających nabycie nowej wiedzy i umiejętności.

  Kurs z sukcesem ukończyli uczniowie kl. III Technik Cyfrowych Procesów Graficznych: Paulina Wojnar, Klaudia Dziedzic, Agnieszka Wilusz, Ewa Skiba, Konrad Nowotyński, Kacper Klamut, Jakub Proczek, Adrianna Zbylut, Sylwia Kafel i Daniel Małecki.
  Zajęcia prowadził Artur Kuliga.

  Uczniowie wykorzystali okazję rozwoju swoich zainteresowań i z pewnością zwiększyli swoje szanse na wymagającym rynku pracy.

  Kurs był jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.


         

       

  Podsumowanie Projektu Edukacyjnego: Mały Książę – lektura wszechczasów
  dodany przez A. Korab, E. Gancarz dnia 2017-06-19
   
  19125641461500.jpg

  Dobrze widzi się tylko sercem.
  Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
  A. de Saint- Exupery  W maju i czerwcu 2017 roku, Biblioteka szkolna realizowała Projekt Edukacyjny pod hasłem: Mały Książę – lektura wszechczasów.
  Zakładał on szereg celów edukacyjnych, w tym: poznanie biografii autora Małego Księcia – A. de Saint – Exupéry'ego oraz jego twórczości. Miał również zwrócić uwagę na uniwersalizm utworu i ponadczasowość zawartych w nim prawd. W swoich założeniach dawał też możliwość ujawnienia talentów artystycznych młodzieży i umiejętności pracy w programach graficznych. Celem nadrzędnym było jednak zaangażowanie młodzieży do wspólnych działań.

  W toku realizacji Projektu zrealizowano szereg działań i konkursów. Uroczyste podsumowanie Projektu odbyło się w świetlicy szkolnej, w dniu 14. czerwca 2017 roku, w którym wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele realizujący Projekt.

  Imprezę czytelniczą rozpoczęła Pani Dyrektor Bożena Cząstka, dziękując wszystkim za zaangażowanie i podjęte działania.
  Wspólnie wysłuchaliśmy też piosenki pt. „Mały Książę” w wykonaniu Katarzyny Sobczyk, która przeniosła nas w nastrój utworu. Kolejno, uczniowie klasy I TCPG - Daniel Stanisz i Krzysztof Wojdyła - wykonali utwory poetyckie o Małym Księciu i Róży.
  Następnie Pani Dyrektor rozdała nagrody w konkursach: - literackim oraz plastycznym.

  Najlepszymi w Konkursie Literackim okazali się następujący uczniowie:

  I miejsce - Krzysztof Wojdyła z kl. I TCPG    

  II miejsce - Kacper Drak z kl. I TCPG     
  Kacper Balawajder z kl. I TCPG
  Karolina Gierek z kl. III FT

  III miejsce - Karolina Deptuła z kl. III TCPG

  W Konkursie Plastycznym zaś, powstały zarówno prace plastyczne, jak i graficzne, z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych.
  Zdecydowane zwycięstwo, w tej dziedzinie, odniósł uczeń klasy I TCPG – Kacper Drak, który wykonał pracę przestrzenną – planetę Małego Księcia, z jego Osobą i Różą.
  Drugie miejsce zdobyła uczennica klasy I FT – Ewa Fila, która była autorką pracy graficznej, zaś III miejsce przypadło uczennicy klasy II FT – Darii Niestrzębie, za pracę plastyczną.
  Wyróżnienia, za prace plastyczne, przyznano uczennicom klasy III FT – Monice Mastyj i Karolinie Gierek.

  Realizując zadania projektowe, młodzież wykonała też prezentacje multimedialne w programie Power Point prezentujące życie i twórczość A. de Saint - Exupéry'ego.

  Najlepsze z nich wykonało 3 uczniów:
  Karolina Deptuła z klasy III TCPG,
  Kacper Klamut z klasy III TCPG,
  Ewa Fila z klasy I FT.
  Oni również zostali nagrodzeni. Wykazali się znajomością, zarówno biografii A. de Saint- Exupéry'ego jak i treści utworu. Wygląd prezentacji świadczy też o umiejętnościach technicznych i biegłości uczniów w posługiwaniu się programem Power Point.
  Najlepsza z nich, autorstwa Karoliny Deptuły, została pokazana podczas podsumowania Projektu, a cennymi uwagami uzupełniła ją Pani Elżbieta Gancarz, której w tym miejscu serdecznie dziękuję za nieocenioną pomoc w realizacji całego przedsięwzięcia.
  Podczas zajęć, z języka polskiego, wykonano też tablicę prezentującą „złote myśli” utworu. To zdania, które weszły na stałe do kanonu literackiego, zawierają treści uniwersalne, odnoszące się do życia i uczuć między ludźmi.

  Z kolei, podczas zajęć z przedmiotów zawodowych, pod kierunkiem Pana Bogdana Skotnickiego młodzież przygotowała okładki wydań obcojęzycznych Małego Księcia. Została z nich stworzona ekspozycja, która wyeksponowana została na korytarzu przed biblioteką.


  Imprezę zakończyła Pani Dyrektor, dziękując organizatorom za realizację Projektu i zwracając uwagę na uniwersalizm utworu.  Elżbieta Gancarz
  Anna Korab


         

       

  FINAŁ PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PRAKTYCE”
  dodany przez Alicja Węgrzyniak dnia 2017-06-16
   
  14334321652100.jpg

  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 6 czerwca br. odbyła się Gala finałowa konkursu „Przedsiębiorczość w praktyce”.  Na finałową galę złożyły się  zaprezentowane przez najlepsze zespoły  przed jury biznesplany przedsięwzięcia rozwiązującego istotny problem lokalny oraz udzielanie  odpowiedzi na zadawane przez członków jury pytania. Na finałową galę złożyły się też wykłady zaproszonych gości z Urzędu Marszałkowskiego i świata biznesu. Na koniec wręczono nagrody rzeczowe i dyplomy wszystkim uczestnikom finału oraz opiekunom drużyn. Gratuluję uczennicom klasy II TCPG/FT : Monice Czelny, Agacie Duszczyńskiej i Oldze Zatwarnickiej dojścia do półfinału konkursu.  Serdeczne dziękuję za zaangażowanie i wkład pracy włożony  w realizację projektu.


                                    Koordynator projektu
                                       Alicja  Węgrzyniak         

       

  Uroczystości jubileuszowe w 20 rocznicę obecności św. Jana Pawła II w Krośnie
  dodany przez Krystyna Wilk dnia 2017-06-11
   
  18393312487600.jpg


  "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
  nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
  św. Jan Paweł II


  W dniu 9.06 2017 r. uczniowie klasy I TCPG/FT, pod opieką pani Krystyny Wilk oraz pana Tomasza Judzickiego wzięli udział w okolicznościowym sympozjum -  „GODZINA ŚWIADECTWA” - dotyczącym osoby św. Jana Pawła II.  Podczas tego spotkania, w  Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie, uczniowie krośnieńskich szkół mieli możliwość usłyszeć relacje świadków wydarzeń obecności św. Jana Pawła II w Krośnie, w czerwcu 1997 r.

  Sympozjum, w którym uczestniczyła młodzież było jednym z punktów uroczystości jubileuszowych, które organizowane są Krośnie  w dniach 9-11 czerwca bieżącego roku, pod  patronatem Metropolity Przemyskiego oraz Prezydenta Miasta Krosna.


  Mamy nadzieję, że spotkanie to przybliżyło naszym uczniom  atmosferę dnia wizyty św. Jana Pawła II w Krośnie, który na trwałe zapisał się w pamięci mieszkańców Ziemi Krośnieńskiej.


  Krystyna Wilk


         

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki