ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży
  dodany przez A. Korab dnia 2017-09-13
   
  2017Sep1514402614495600.jpg

  „Kto czyta książki, żyje podwójnie”
  Umberto Eco

   


  W dniu 11. września 2017 roku, podczas zorganizowanego przez szkołę zebrania z Rodzicami, gościliśmy Panią Krystynę Biernacką - Kierownika Działu Wypożyczeń Biblioteki Pedagogicznej w Krośnie.
  Zgromadzonym rodzicom przedstawiona została prezentacja multimedialna na temat Wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży. W prezentacji, prelegentka podkreśliła, że:
  „Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych ucznia jest jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych szkoły i domu”.
  Omówiła także podstawowe funkcje książki, jak również zwróciła uwagę na rolę rodziny w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych.
  Zwracając się do Rodziców, przekazała im ciekawą literaturę przedmiotu oraz ulotki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, która jest placówką wspomagającą zarówno nauczycieli jak i uczniów.

  Mam nadzieję, że przybliżenie tej tematyki wpłynie pozytywnie na postrzeganie roli książki w życiu dorastającej młodzieży.         

       

  Uroczystości Matki Bożej Murkowej w Krośnie
  dodany przez T. Judzicki dnia 2017-09-12
   
  2017Sep1218255326864800.jpg

  ,,Idźmy, tulmy się jak dziatki do serca Maryi, Matki...”
  – uroczystości Matki Bożej Murkowej w Krośnie

   

  Te słowa znanej pieśni maryjnej wyrażają to, co jest potrzebą każdego człowieka. Potrzebujemy matczynej miłości, pomocy, tęsknimy za matczynym zrozumieniem, a naszą Matkę chcemy czcić i otaczać chwałą. Matka Najświętsza zaś w przeróżny sposób i za pośrednictwem rozmaitych wizerunków wysłuchuje nas i zlewa łaski na swoich czcicieli. W Krośnie Maryja „działa” szczególnie za pośrednictwem obrazu zwanego -  ,,Matka Boża Murkowa ”.

  10 września br. przeżywaliśmy, już po raz trzeci w naszym mieście , Uroczystość Matki Bożej Murkowej – Patronki Miasta. Główna Msza Święta w obecności włodarzy miasta, komendantów Policji i Straży Pożarnej oraz  Dyrektorów szkół  została odprawiona pod przewodnictwem o. Mariana Kozioła – wikariusza Prowincji Franciszkanów z Krakowa. Asystę honorową wystawiła także nasza szkoła -  w jej składzie były uczennice:  Kinga Krówka z kl. III FT,  Weronika Styburska z kl. I GiPC oraz, jako chorąży -  uczeń klasy II TCPG Krzysztof Wojdyła.

  Opracował:
        Tomasz Judzicki

            

       

  Inauguracja roku szkolnego 2017/2018
  dodany przez E. Gancarz dnia 2017-09-07
   
  2017Sep078542478119100.jpg

  W dniu 4 września, w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość inaugurująca Nowy Rok Szkolny -  2017/2018. Rozpoczęło ją wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Bożena Cząstka, która serdecznie powitała uczniów i nauczycieli. Przede wszystkim zwróciła się do młodzieży z wiarą, że ten nowy rok  będzie dla nich owocny w sukcesy i przyniesie wiele powodów do radości i zadowolenia. Podkreśliła również wartość zdobywanej wiedzy.

  W drugiej części spotkania, poprzez przepiękną melodię w wykonaniu Sławy Przybylskiej, oddaliśmy hołd Bohaterom, którzy złożyli życie na ołtarzu naszej Ojczyzny. Chcieliśmy w ten sposób przypomnieć, że 78 lat temu - jak pisał K .K. Baczyński - kraju runęło niebo.


  Zacytuję słowa piosenki wyżej wspomnianej artystki:

  Gdzie są chłopcy z tamtych lat?,
  Tam gdzie w polu krzyża znak
  Gdzie mogiły z tamtych lat?,
  Tam gdzie kwiaty posiał wiatr…

  Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem – śpiewają współcześnie Chłopcy z Placu Broni. Niech te słowa towarzyszą nam w codzienności i pozwolą właściwą postawą wyrazić wdzięczność tym, którzy dla nas ją wywalczyli.

  Wszystkim uczniom i nauczycielom, a zwłaszcza klasie I technikum wraz z wychowawczynią -  Panią Barbarą Marszałek, życzymy dobrego samopoczucia  w naszej szkole oraz wszelkiej pomyślności na edukacyjnym szlaku.
   

            

       

  WAKACJE 2017
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-06-24
   
  21573341851900.jpg

  Wybrzmiał ostatni, w tym dniu, dzwonek i „ogłosił” koniec roku szkolnego 2016/2017, a tym samym rozpoczęcie - tak wyczekiwanych – przez Wszystkich wakacji.

  Zatem, całej Społeczności Szkolnej dziękujemy za rok wspólnej - wytężonej, solidnej i rzetelnej pracy.

  Uczniom i Słuchaczom życzymy wspaniałych, słonecznych wakacji - pełnych fantastycznych przeżyć i niezapomnianych wrażeń. Bądźcie jednak rozsądni i chrońcie swoje zdrowie i życie, bo każdy z nas ma je tylko jedno.

  Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom także życzymy słonecznych dni i odpoczynku od szarej, codziennej szkolnej rzeczywistości.
  Wracajcie Wszyscy wypoczęci i pełni sił do dalszej nauki i pracy.

  Czekamy na Was …
                                
   

   Dyrekcja ZSKU         

       

  Nauczyciel i Uczeń na Medal!
  dodany przez E. Gancarz dnia 2017-06-23
   
  21375905430500.jpg

  Isokrates powiedział:

  Rodzicom zawdzięcza uczeń tylko życie,
  nauczycielowi życie dobre i szczęśliwe.  W dniu 23. czerwca 2017 roku, w świetlicy szkolnej, odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017.

  Po odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Agnieszka Pabian, która na ręce Pani Dyrektor złożyła wyrazy uznania i podziękowania za cały rok szkolny, za opiekę nad uczniami i wzorcowe prowadzenie szkoły.
  Następnie, w imieniu Samorządu Uczniowskiego, głos zabrali Karolina Bulewicz i Konrad Nowotyński z klasy III TCPG/FT.

  Wypowiedzieli następujące słowa:

  „W imieniu Samorządu Uczniowskiego, na ręce Pani Dyrektor, chcieliśmy złożyć wyrazy wdzięczności za cały rok szkolny, Gronu Pedagogicznemu, Wychowawcom, Dyrekcji Szkoły za okazaną nam dobroć, życzliwość, cierpliwość i wyrozumiałość. Jesteśmy młodzi, łatwo popełniamy błędy, ale to, co na co dzień od Was otrzymujemy, na pewno nie będzie zapomniane i z pewnością zaowocuje mądrymi decyzjami, odpowiedzialnością i wiedzą tak niezbędną w codziennym życiu. Dzisiaj życzymy Wszystkim, przede wszystkim zasłużonego odpoczynku, regeneracji sił na nowy rok szkolny. A naszym kolegom i koleżankom słonecznych, udanych, bezpiecznych wakacji”.

  Jednocześnie ogłosili wyniki naszej ankiety na najlepszego nauczyciela i ucznia mijającego roku szkolnego.

  Pragnę powiedzieć, że przy wyborze najlepszego pedagoga, uczniowie podkreślali pracowitość, bardzo dobry kontakt, poczucie humoru, profesjonalizm, atrakcyjność zajęć.

  I tak po podliczeniu głosów:
   

  I miejsce w kategorii Nauczyciel na Medal otrzymał:
  Pan Artur Kuliga

  II miejsce:
  Pan Eugeniusz Gąsior

  III miejsce przypadło:
  Pani Justynie Czekańskiej

   


  W przypadku Ucznia na Medal decydowała koleżeńskość, dobre stopnie, łatwość zjednywania sobie sympatii u innych.
  I tak:
  W kategorii Uczeń na Medal:
   

   

  I miejsce zdobyła:
  Angelika Jagieła z klasy III

  II miejsce przypadło:
  Jakubowi Proczkowi z klasy III

  III miejsce uzyskał:
  Krzysztof Wojdyła z klasy I

   


  Zarówno Nauczyciele jak i Uczniowie, otrzymali pamiątkowe Dyplomy, słodycze i książki.
  Podsumowaniem tej części uroczystości były wspólne zdjęcia - na tle przeboju grupy Queen - We are the champions.

  Serdecznie gratulujemy!

  Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Bożena Cząstka, która zwracając się do uczniów, podkreśliła ich osiągnięcia, ale także wspomniała o niedoskonałościach, które należy poprawić.
  Podkreśliła również wagę zachowania największej ostrożności podczas wakacyjnego wypoczynku.
  Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie, w towarzystwie Wychowawców i Pani Dyrektor, nagród książkowych najlepszym - pod względem wyników nauczania oraz tym, którzy wykazali się wyjątkową aktywnością w pracy na rzecz szkoły, klasy, a także brali udział w konkursach.

  Na koniec - na ręce Pani Dyrektor Bożeny Cząstki i Pani Wicedyrektor Elżbiety Kubit przedstawiciele Samorządu przekazali bukiety kwiatów.

  Wszystkim uczniom, nauczycielom, Dyrekcji szkoły raz jeszcze życzymy długich, słonecznych wakacji!
  Jak ptaki powrócimy tu jesienią.

   

   

  Elżbieta Misiak – Gancarz
  Opiekun Samorządu Uczniowskiego

   


         

       

  Zakończenie „kursu projektowania i zarządzania stronami internetowymi”
  dodany przez Aneta Bator dnia 2017-06-22
   
  22323370758200.jpg

  ZAKOŃCZENIE „KURSU PROJEKTOWANIA I ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI” w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju”

  W dniu 22 czerwca 2017 r. w uczniowie kl. III Fototechnik w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie ukończyli „Kurs projektowania i zarządzania stronami internetowymi” i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych, ciekawych umiejętności.

  Kurs obejmujący 84 godziny zajęć ukończyli: Gabriela Wityńska, Bernadetta Baran, Angelika Krzywda, Klaudia Szafrańska, Anna Gierlicka, Karolina Bulewicz, Sabina Borek, Oliwia Szteliga, Monika Mastyj i Karolina Gierek

  Zajęcia prowadził Bogdan Skotnicki.

  Uczniowie wykorzystali okazję rozwoju swoich zainteresowań i z pewnością zwiększyli swoje szanse na wymagającym rynku pracy.

  Kurs był jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.         

       

  Warsztaty fotograficzne w Ciśniańsko - Wetlińskim Parku Krajobrazowym.
  dodany przez A. Kuliga dnia 2017-06-20
   
  19113461156300.jpg

  W dniach 12-14 czerwca 2017 odbyły się warsztaty fotograficzne dla 17 uczniów naszej szkoły organizowane i finansowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

   

  Tym razem celem naszej fotograficznej wyprawy był Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy.

   

  W pierwszym dniu warsztatów po zakwaterowaniu w ośrodku wypoczynkowym Wisan, w Bystrem zapoznaliśmy się z walorami C-W  Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Baligród, które przedstawiły Pani Ewa Scelina - pracownik Nadleśnictwa Baligród, nasz przyszły przewodnik oraz Pani Anna Biale - pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

   

  Drugiego dnia odbyliśmy kilkugodzinną wycieczkę w teren gdzie mogliśmy fotografować i podziwiać piękno potoku "Raby", ciekawe okazy flory i fauny oraz piękne widoki. Obejrzeliśmy również ciekawostki geologiczne - Kamieniołom Drobny, Rezerwat Gołoborze a ci którym dopisało szczęście mogli odnaleźć w rumowisku górskie kryształy.

   

  W czasie wędrówki do celu naszej wędrówki - Jeziorka Bobrowego mijaliśmy Kapliczkę Synarewo, cerkwisko, rozlewisko bobrowe.

   

  Po żmudnym podejściu do jeziorka cała nasza grupa odpoczęła w wiacie turystycznej, z której roztaczał się  piękny widok na rozlewisko i szczyt Chryszczata.

   

  Po powrocie do ośrodka i krótkim odpoczynku zakończyliśmy dzień wspólnym ogniskiem po którym mogliśmy zmierzyć się fotograficznie z atrakcjami ciemnego bieszczadzkiego nieba.

   

  Trzeciego dnia warsztatów zostaliśmy zaproszeni do siedziby Nadleśnictwa Baligród gdzie Pani Ewa Scelina opowiedziała nam o pracy leśników a także obejrzeliśmy diaporamę z pięknymi zdjęciami przyrodniczymi.

   

  Po tak atrakcyjnie spędzonych trzech dniach powróciliśmy do Krosna.

   

  W tym miejscu pragnę podziękować Dyrekcji i pracownikom Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie za sfinansowanie i zorganizowanie warsztatów, Dyrekcji Nadleśnictwa Baligród za gościnę i prezenty, a także Pani Ewie Scelinie za przewodnictwo i pasję jaką przekazała nam w czasie warsztatów.

   

  GALERIA ZDJĘĆ >>>

   

   Artur Kuliga         

       

  Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2017
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-06-20
   
  19390560862900.jpg

  Celem konkursu było zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych, przy czym dobra praktykę rozumiano jako „sprawdzoną, godną naśladowania inicjatywę, często przełamującą dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawioną na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazującą duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”.

  Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Pani Bożena Cząstka miała przyjemność wziąć udział w uroczystej gali finałowej konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2017”. Odebrała podczas niej dyplom potwierdzający uznanie projektu -Wsparcie kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy ZSKU w Krośnie poprzez e-learning za „Dobrą praktykę”.
         

       

  ZAKOŃCZENIE „KURSU FOTOGRAFII”
  dodany przez Aneta Bator dnia 2017-06-20
   
  22052426906100.jpg

  ZAKOŃCZENIE „KURSU FOTOGRAFII” w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju”

  W dniu 20 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie odbyły się ostatnie zajęcia trwającego od marca b.r. „Kursu fotografii” oraz wręczenie certyfikatów potwierdzających nabycie nowej wiedzy i umiejętności.

  Kurs z sukcesem ukończyli uczniowie kl. III Technik Cyfrowych Procesów Graficznych: Paulina Wojnar, Klaudia Dziedzic, Agnieszka Wilusz, Ewa Skiba, Konrad Nowotyński, Kacper Klamut, Jakub Proczek, Adrianna Zbylut, Sylwia Kafel i Daniel Małecki.
  Zajęcia prowadził Artur Kuliga.

  Uczniowie wykorzystali okazję rozwoju swoich zainteresowań i z pewnością zwiększyli swoje szanse na wymagającym rynku pracy.

  Kurs był jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.


         

       

  Podsumowanie Projektu Edukacyjnego: Mały Książę – lektura wszechczasów
  dodany przez A. Korab, E. Gancarz dnia 2017-06-19
   
  19125641461500.jpg

  Dobrze widzi się tylko sercem.
  Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
  A. de Saint- Exupery  W maju i czerwcu 2017 roku, Biblioteka szkolna realizowała Projekt Edukacyjny pod hasłem: Mały Książę – lektura wszechczasów.
  Zakładał on szereg celów edukacyjnych, w tym: poznanie biografii autora Małego Księcia – A. de Saint – Exupéry'ego oraz jego twórczości. Miał również zwrócić uwagę na uniwersalizm utworu i ponadczasowość zawartych w nim prawd. W swoich założeniach dawał też możliwość ujawnienia talentów artystycznych młodzieży i umiejętności pracy w programach graficznych. Celem nadrzędnym było jednak zaangażowanie młodzieży do wspólnych działań.

  W toku realizacji Projektu zrealizowano szereg działań i konkursów. Uroczyste podsumowanie Projektu odbyło się w świetlicy szkolnej, w dniu 14. czerwca 2017 roku, w którym wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele realizujący Projekt.

  Imprezę czytelniczą rozpoczęła Pani Dyrektor Bożena Cząstka, dziękując wszystkim za zaangażowanie i podjęte działania.
  Wspólnie wysłuchaliśmy też piosenki pt. „Mały Książę” w wykonaniu Katarzyny Sobczyk, która przeniosła nas w nastrój utworu. Kolejno, uczniowie klasy I TCPG - Daniel Stanisz i Krzysztof Wojdyła - wykonali utwory poetyckie o Małym Księciu i Róży.
  Następnie Pani Dyrektor rozdała nagrody w konkursach: - literackim oraz plastycznym.

  Najlepszymi w Konkursie Literackim okazali się następujący uczniowie:

  I miejsce - Krzysztof Wojdyła z kl. I TCPG    

  II miejsce - Kacper Drak z kl. I TCPG     
  Kacper Balawajder z kl. I TCPG
  Karolina Gierek z kl. III FT

  III miejsce - Karolina Deptuła z kl. III TCPG

  W Konkursie Plastycznym zaś, powstały zarówno prace plastyczne, jak i graficzne, z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych.
  Zdecydowane zwycięstwo, w tej dziedzinie, odniósł uczeń klasy I TCPG – Kacper Drak, który wykonał pracę przestrzenną – planetę Małego Księcia, z jego Osobą i Różą.
  Drugie miejsce zdobyła uczennica klasy I FT – Ewa Fila, która była autorką pracy graficznej, zaś III miejsce przypadło uczennicy klasy II FT – Darii Niestrzębie, za pracę plastyczną.
  Wyróżnienia, za prace plastyczne, przyznano uczennicom klasy III FT – Monice Mastyj i Karolinie Gierek.

  Realizując zadania projektowe, młodzież wykonała też prezentacje multimedialne w programie Power Point prezentujące życie i twórczość A. de Saint - Exupéry'ego.

  Najlepsze z nich wykonało 3 uczniów:
  Karolina Deptuła z klasy III TCPG,
  Kacper Klamut z klasy III TCPG,
  Ewa Fila z klasy I FT.
  Oni również zostali nagrodzeni. Wykazali się znajomością, zarówno biografii A. de Saint- Exupéry'ego jak i treści utworu. Wygląd prezentacji świadczy też o umiejętnościach technicznych i biegłości uczniów w posługiwaniu się programem Power Point.
  Najlepsza z nich, autorstwa Karoliny Deptuły, została pokazana podczas podsumowania Projektu, a cennymi uwagami uzupełniła ją Pani Elżbieta Gancarz, której w tym miejscu serdecznie dziękuję za nieocenioną pomoc w realizacji całego przedsięwzięcia.
  Podczas zajęć, z języka polskiego, wykonano też tablicę prezentującą „złote myśli” utworu. To zdania, które weszły na stałe do kanonu literackiego, zawierają treści uniwersalne, odnoszące się do życia i uczuć między ludźmi.

  Z kolei, podczas zajęć z przedmiotów zawodowych, pod kierunkiem Pana Bogdana Skotnickiego młodzież przygotowała okładki wydań obcojęzycznych Małego Księcia. Została z nich stworzona ekspozycja, która wyeksponowana została na korytarzu przed biblioteką.


  Imprezę zakończyła Pani Dyrektor, dziękując organizatorom za realizację Projektu i zwracając uwagę na uniwersalizm utworu.  Elżbieta Gancarz
  Anna Korab


         

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki