ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Bliskie spotkanie z… polszczyzną
  dodany przez K.Wilk, E.Gancarz dnia 2018-02-24
   
  2018Feb2417443625374300.jpg

  Ponad wszystkie wasze uroki,
  Ty! Poezjo, i ty Wymowo,
  Jeden – wiecznie będzie wysoki:
  Odpowiednie dać rzeczy – słowo!
  C. K. Norwid

   

  W dniu 21 lutego 2018 uczniowie klasy III I IV naszej szkoły wzięli udział w wykładzie Pani dr Marii Krauz, językoznawcy, pracownika naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego zatytułowanym Słowa, słowa, słowa – czyli o kreatywności językowej Polaków, który odbył się w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej. Celem wizyty było uświęcenie Międzynarodowego Dnia  Języka Ojczystego oraz zdobycie wiedzy na temat zmieniającej się intensywnie naszej mowy ojczystej.

   

  Pani Profesor w sposób bardzo interesujący przedstawiła zgromadzonym w czytelni biblioteki osobom, m.in.  przykłady różnego rodzaju neologizmów,  opowiadała również o pochodzeniu wyrazów, zmianach w  ich znaczeniu i formie na przestrzeni lat.

   

  Po zakończeniu wykładu  uczennice klasy IV TCPG/FOT wręczyły Pani Profesor  w podziękowaniu  kwiaty, a uczennice klasy III TCPG/FOT miały możliwość rozmowy z i zadania jej pytań dotyczących prawidłowej odmiany sprawiających im trudności wyrazów.  

   

  Mamy nadzieję, że spotkanie dla naszych uczniów było owocne, a wiedza zeń wyniesiona, zaowocuje na maturalnym egzaminie ustnym z języka polskiego, gdzie  nie brakuje pytań odnoszących się do szeroko pojętych zagadnień językowych.

   

  W tym miejscu należą się ukłony dla Krysi Wilk za bycie z młodzieżą i współautorstwo artykułu oraz Ani Korab za zorganizowanie wyjścia.

   

   

  Krystyna Wilk
  Elżbieta Gancarz

            

       

  IV spotkanie polsko - słowackie
  dodany przez Marcin Bednarz dnia 2018-02-19
   
  2018Feb1916340058930800.jpg

  PRZEDSIĘBIORCZE POGRANICZE – POLSKO-SŁOWACKA INICJATYWA EDUKACYJNA

   

  Od lipca 2017 roku, w naszej szkole, realizowany jest Projekt pod nazwą Przedsiębiorcze pogranicze – polsko–słowacka inicjatywa edukacyjna. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

   

  W dniach 15. i 16. lutego 2018 roku odbyło się czwarte i zarazem ostanie, w naszej szkole, spotkanie - w ramach realizowanego Projektu.

   

  Gościliśmy ponownie 32. uczniów, wraz Opiekunami, ze szkoły w Bardejowie. W ramach tego spotkania:

  • kontynuowane były zajęcia z zakresu prowadzenia Firmy Symulacyjnej,
  • młodzież pracowała również nad wspólnymi projektami stron internetowych,
  • przygotowano także materiały do publikacji na stronie internetowej - w ramach kursu grafiki komputerowej,
  • jedna z grup pracowała nad montażem nagranego wcześniej filmu.
  • dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dotyczące prowadzenia handlu internetowego.

  Młodzież polska i słowacka pracowała wspólnie nad ciekawymi projektami i rozwiązaniami.

   

  W miesiącu marcu planowana jest I wizyta młodzieży z naszej szkoły w Bardejowie.
  Nasi partnerzy kontynuować będą:

  • kurs prowadzenia Firmy Symulacyjnej,
  • zapoznamy się również z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji.

  Bardzo ciekawie zapowiada się także realizacja kursów, które przygotowała strona słowacka.

  Będą to kursy:

  • przewodnik turystyczny,
  • prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.
  • jak również kurs event manager.

  Z relacji naszych słowackich Koleżanek i Kolegów wynika, że bardzo się im u nas podoba, a uczestnictwo w zajęciach pozwoliło im zdobyć dodatkową wiedzę i nowe umiejętności.

   

  Wierzymy, że i my będziemy wracali z Bardejowa tylko z dobrymi wrażeniami.

  Marcin Bednarz

            

       

  Tradycji stało się zadość - STUDNIÓWKA 2018!
  dodany przez E.Gancarz dnia 2018-02-14
   
  2018Feb1416253218202000.jpg

  Dziś bądź wesół, dziś użyj biesiady, o jutrzejszym dniu niechaj próżnej rady!
  Jan Kochanowski

   

   
  Na 100 dni przed maturą, w dniu 1 lutego, w gościnnym Hotelu Nafta w Krośnie odbyła się studniówka połączonych sił naszej szkoły oraz ZSP nr  2. Punktualnie o godzinie 18- tej wspólną zabawę otworzył dostojny polonez, którego choreografię opracował Pan Tomasz Judzicki. Następnie wznieśliśmy toast za pomyślność naszych maturzystów, a nasza Pani Dyrektor Bożena Cząstka zwróciła się do młodzieży i słuchaczy klas III LOA i III B, słowami Agnieszki Osieckiej -  Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale - , ale też wyraziła nadzieję, że zmobilizują wszystkie siły przed egzaminem maturalnym. Uroczyste  przecięcie wstęgi, wraz z Panią Małgorzatą Mercik - przedstawicielką ZSP nr 2 było początkiem wielkiego święta młodości i radości.

   

  Godna największego uznania była postawa młodych ludzi, którzy w pięknych słowach podziękowali za trud wychowania, edukacji, zarówno Dyrekcji, jak i wychowawcom oraz rodzicom (w tle brzmiały dźwięki walca z Nocy i dni w reż. Jerzego Antczaka). Ukoronowaniem części oficjalnej było wjechanie tortu z zapalonymi racami, dedykowanego Gronu Pedagogicznemu. Pojawiły się kwiaty, uściski i wzruszenie, zwłaszcza rodziców, których pociechy tak szybko urosły. A później została już tylko zabawa do białego rana.
  Ze swej strony w szczególny sposób chciałabym podziękować Paniom: Bożenie Cząstce oraz Elżbiecie Kubit za przyjęcie zaproszenia, koledze Tomkowi Judzickiemu, który zadbał o oprawę tradycyjnego staropolskiego tańca. Zapewniam, że dzięki Wam czuli się naprawdę wyjątkowo. Dziękuję rodzicom, mamom, które były ze mną do końca. Tak więc, w pięknym stylu kolejna studniówka dobiegła końca. Mam nadzieję, że tak jak się hucznie bawili, tak i brawurowo młodzież zda maturę.  Tego im z całego serca życzymy!

   

   

  Bo coś w szaleństwach jest młodości,
  Wśród lotu wichru, skrzydeł szumu,
  Co jest mądrzejsze od mądrości
  I rozumniejsze od rozumu.
  Leopold Staff
  I ja tam byłam, a co widziałam  i odczułam w słowach artykułu  zamieściłam:

   

  E. Misiak-Gancarz
  wychowawczyni klasy IV TCPG/FOT

   

  Studniówka 2018         

       

  Dyktando 2018…
  dodany przez E. Gancarz dnia 2018-01-24
   
  2018Jan2420394508324100.jpg

  Jakie rozkosze, jakie rozkosze !
  Umieć wypisać słowo po słowie,
  Co marzę w myślach, co w sercu noszę,
  Karta zrozumie, pióro wypowie.
  Władysław Syrokomla

   

  W dniu 22. stycznia 2018 roku, w świetlicy szkolnej, odbyła się kolejna edycja Naszego Szkolnego Dyktanda.
  Jak zwykle było w nim wiele pułapek ortograficznych, choćby, jak napisać nie z rzeczownikami, przymiotnikami czy przysłówkami.

  W wyniku zdrowej rywalizacji na podium wskoczyli:

  I miejsce:             Aleksandra Lenko - kl. III FT,

  II miejsce:             Krzysztof Wojdyła - kl. II TCPG,

  III miejsce:             Natalia Lidwin - kl. II FT.

   

  Serdecznie gratulujemy!

   

  Gorąco dziękuję Pani Dyrektor za udział w podsumowaniu Konkursu i rozdaniu cennych nagród książkowych.


  Elżbieta Gancarz

   

            

       

  Projekt „Przedsiębiorczość w praktyce”
  dodany przez Alicja Węgrzyniak dnia 2018-01-17

  W dniu 12. stycznia 2018 r. w  klasie II Technikum nr 7, w ramach   projektu „Przedsiębiorczość  w praktyce” były prowadzone,  przez specjalistów  z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i  Urzędu Marszałkowskiego, trzygodzinne  zajęcia warsztatowe na temat - „Możliwości finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych”.  Pracownicy WUP i UM  przygotowali dla uczniów  prezentacje  przybliżające tematykę źródeł finansowania działalności, funduszy europejskich dla osób młodych oraz procedur ubiegania się o środki z funduszy.  

   


  Młodzież była bardzo zainteresowana, zadawała pytania,  a pracownicy bardzo chętnie dzielili się swoją wiedzą. Uczniowie uczestniczący w warsztatach otrzymali materiały dydaktyczne. Na ich podstawie  będą wykonywać w grupach  zadania praktyczne i test, wykazując się wiedzą zdobytą podczas warsztatów, aby zakwalifikować się do kolejnych etapów projektu. Uważam, że takie lekcje pozwalają uczniom lepiej zrozumieć tematykę przedsiębiorczości.

   


  Szkolny koordynator projektu
  Alicja Węgrzyniak         

       

  Sprawozdanie z działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017
  dodany przez Anna Korab dnia 2018-01-16
   
  2018Jan1616261169891700.jpg

  Sprawozdanie z działań realizowanych
  w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego
  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017


  W roku 2017 otrzymaliśmy dotację celową, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na zakup nowości wydawniczych. Dzięki temu dofinansowaniu, biblioteka wzbogaciła się o ponad 200 pozycji książkowych, które w znaczący sposób poszerzyły ofertę nowości biblioteki, w tym 22% stanowiły lektury szkolne.

   

  W związku z realizacją programu już maju, w naszej szkole, powstała wstępna lista książek, które młodzież chciała czytać. Była ona systematycznie uzupełniana – o wytypowanie swoich tytułów poproszono, we wrześniu, naszych nowych uczniów klasy I. Dodatkowo, pomocą służyli nauczyciele poloniści, którzy stworzyli listę lektur oraz pedagog szkolny.

   

  W wyborze literatury, do zakupu, pomocna stała się też Akcja przeprowadzona jesienią 2016 roku – Szkolne Wybory Czytelnicze, w wyniku której powstała Szkolna Książkowa Lista Przebojów.
  Także, propozycje książek do zakupu, zostały skonsultowane z bibliotekarzami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie oraz Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, gdzie mogliśmy porównać nasze propozycje z tymi najbardziej poczytnymi w przedziale wiekowym nastolatków i starszej młodzieży.
  Listy proponowanych, do zakupu, tytułów pozytywnie zostały zaopiniowane zarówno przez Samorząd Uczniowski, jak i Radę Rodziców. Stanowią o tym stosowne dokumenty.

  Program zakładał realizację wielu przedsięwzięć, by propagować czytelnictwo i zachęcać do sięgania po tradycyjną książkę.
  Na stronie internetowej szkoły założona została zakładka: NPRCZ, gdzie ukazywały się notki z wszystkich działań podjętych w Programie.
  Wokół biblioteki skupiłam grono młodzieży, która lubi czytać i dzielić się, po lekturze, swoimi wrażeniami. Cześć z nich wzięła udział w Konkursach na Recenzję Książki – w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej – „Zabierz książkę na wakacje”. Nowości książkowe zakupione w czerwcu, udostępniłam młodzieży na wakacje, a najaktywniejsi odpowiedzieli na moją propozycję Konkursu Wakacyjnego – „Wakacyjna Przygoda z Książką”. Recenzje zgłoszone do konkursu szkolnego zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce – WARTO PRZECZYTAĆ. Była ona też uzupełniana systematycznie o kolejne, tworzone przez uczniów, recenzje.
  W ramach współpracy z bibliotekami miasta Krosna, zabraliśmy młodzież, w dniu 11. kwietnia 2017 roku, na spotkanie autorskie z Arunem Milcarzem, kiedy była promowana jego książka podróżnicza: „Czad. W poszukiwaniu  straconego...”.
  W dniu 1. czerwca 2017 roku szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytania pod hasłem: JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM. Młodzież zgromadziła się na dziedzińcu szkolnym, gdzie wspólnie czytaliśmy - oczywiście każdy wybraną przez siebie książkę.
  We wrześniu zaprosiliśmy do szkoły, na zebranie z Rodzicami, Kierownika Działu Wypożyczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie - Panią Krystynę Biernacką, która przedstawiła zgromadzonym prezentację multimedialną na temat - Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Omówiła także podstawowe funkcje książki, jak również zwróciła uwagę na rolę rodziny w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych. Zwracając się do Rodziców, przekazała im także ciekawą literaturę przedmiotu oraz ulotki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

   

  Aby pomóc Rodzicom w rozeznaniu współczesnego rynku książki, by mogli wspomóc, w tym względzie, działania szkoły i biblioteki opracowałam zestawienie polecanych portali internetowych o książkach dla dzieci i młodzieży. Publikację tę przekazano Rodzicom podczas zebrań wywiadowczych w grudniu.
  Włączając się w obchody Roku Wyspiańskiego, zostało zorganizowane Szkolne Czytanie „Wesela”, w dniu 27 października 2017 roku. Mimo poważnej lektury młodzi ludzie doskonale sobie poradzili z lekturą. Dodatkowo, w akcję wspólnego czytania zaangażowałyśmy członków Rady Rodziców. To wspólne doświadczenie, myślę, że doskonale zintegrowało pokolenie młodzieży, rodziców i wychowawców.
  Została wprowadzona zmiana w Regulaminie Biblioteki Szkolnej odnośnie „dostosowania pracy biblioteki do potrzeb uczniów w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich”. Nowy regulamin znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce – Biblioteka Szkolna.
  W grudniu  2017 roku korytarze naszej szkoły ozdobiły estetyczne i kolorowe plakaty promujące czytelnictwo – TELEGRAM OD BIBLIOTEKI, które wykonali uczniowie klasy I pod czujnym okiem nauczyciela przedmiotów zawodowych. Była to ciekawa forma promocji czytelnictwa, tym bardziej, że plakaty miały formę zapomnianego dziś telegramu. Młodzież miała tym samym możliwość poćwiczyć swoje umiejętności pracy w programach graficznych, wykazać się inwencją i pomysłowością.

   

  Aby urozmaicić ofertę biblioteki, korzystając z usług Księgarni i Hurtowni Taniej Książki w Tuliszkowie, początkiem grudnia zorganizowano Kiermasz Czytelniczy, na którym zaprezentowano bogatą ofertę Firmy. Cieszyła się ona dużym powodzeniem, jak zwykle zresztą, bo takowe kiermasze biblioteka organizuje co roku.

   

  W szkole zostały przeprowadzone liczne projekty edukacyjne, które uaktywniły młodzież w wielu dziedzinach, ukazały jej talenty i zainteresowania, tym samym sięgała ona częściej do zbiorów biblioteki, gdzie mogła dostać zaproponowane przez siebie tytuły.
  Aby osiągnąć cele projektowe zakupiono również do zbiorów bibliotecznych ciekawe pozycje książkowe, związane z tematami Projektów.
  Dwa z nich były Projektami Czytelniczymi – „Mały Książę” - lektura wszechczasów – realizowany od maja do czerwca, i „My czytamy... i polecamy”, realizowany jesienią – od października do grudnia.
  W ramach realizacji Projektu: „Mały Książę – lektura wszechczasów” zorganizowano:

  • Konkurs Literacki pod hasłem: „Gdzie jesteś Mały Książę, gdzie?”,
  • młodzież wykonywała prezentacje multimedialne przybliżające życie i twórczość A. de Saint – Exupery’ego,
  • przeprowadzono lekcję języka polskiego na temat uniwersalizmu lektury– uczniowie stworzyli planszę ze „złotymi myślami” utworu,
  • ogłoszono Konkurs Plastyczny na ilustrację do utworu,
  • wykonano wystawkę wydań obcojęzycznych „Małego Księcia”.

  W ramach realizacji Projektu „My czytamy i ... polecamy” zorganizowano:

  • Konkurs: „Moja lista bestsellerów”,
  • sesję fotograficzną z ulubioną książką,
  • wystawę zdjęć z ulubioną książką,
  • literackie „Mikołajki”.

   

  Zrealizowane Projekty Edukacyjne to:

  • Historia w moim domu. Droga do wolności – kl. I,
  • Motywy przyrody w literaturze poszczególnych epok – przykłady opisu flory i fauny – kl. II,
  • Motyw przyrody w literaturze, sztuce i fotografii – kl. III,
  • Wyspiański ciągle żywy – kl. IV.

   

  Podczas realizacji Projektów Edukacyjnych nauczyciele starali się dobierać różnorodne metody i formy pracy. Pośród nich była, zorganizowana przez klasę I, Wystawa Historyczna poświęcona Polsce początku wieku XX do roku 1983.

   

  Przy realizacji Projektu o Wyspiańskim uczniowie wzięli udział, w dniu 23. listopada 2017 roku, w transmisji on-line z Teatru im. Juliusza Słowackiego, gdzie wystawiono sztukę „Wyzwolenie”.
  Uczniowie klasy II stworzyli pocztówki inspirowane, wybranym z literatury, motywem przyrodniczym, zaś klasa III stworzyła ciekawą i obszerną bazę zdjęć z wykorzystaniem motywów przyrody.

   

  Program, niewątpliwie, nie tylko wzbogacił w znaczący sposób księgozbiór biblioteki, ale też zmobilizował uczniów do działań projektowych.
  Dał też możliwość wykazania się aktywnością i pomysłowością.

   

  Zakupione pozycje nowości książkowych były trafione, o czym świadczy ilość ich wypożyczeń, która oscyluje w granicach 75%.


  Sprawozdanie sporządziła:
  Anna Korab
  nauczyciel - bibliotekarz

            

       

  Pożegnanie klasy III LOE
  dodany przez E.Gancarz dnia 2018-01-08
   
  2018Jan0818371282751300.jpg

  Żyj z całych i sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam.
  Dżem


   


  W dniu 5. stycznia 2018 roku, w świetlicy szkolnej, odbyło się pożegnanie klasy III LOE. Weterani byli wśród nas całe trzy lata. Wydaje się długo, ale w perspektywie szybko upływającego czasu – było to jakby wczoraj.
  Pamiętam dzień, słoneczny, zimowy, kiedy przyszło mi stanąć przed liczną klasą. Wpatrzonych we mnie kilkadziesiąt par oczu - pełnych oczekiwania, niepewności - zdawało się pytać, co ich tutaj czeka. A dziś niestety przychodzi czas rozstania. Takie chwile są bardzo smutne, bo coś się kończy, ale i zaczyna, może lepsza praca, rodzina, udany życiowy start. Tego moim słuchaczom serdecznie życzę. Mam nadzieję, że jeszcze tu powrócą, by skorzystać z bogatej oferty naszych szkół policealnych.

   

  Dziękuję gorąco Pani Dyrektor Bożenie Cząstce oraz Pani Wicedyrektor Elżbiecie Kubit za pomoc podczas wręczania nagród oraz świadectw ukończenia szkoły. Wasza obecność, w znaczący sposób, przyczyniła się do podniesienia rangi i jakości tego spotkania.


  Elżbieta Gancarz         

       

  Nie bądź bierny. Naucz się pomagać w nagłych wypadkach
  dodany przez K. Wilk dnia 2018-01-08
   
  2018Jan0818522040910400.jpg

  W dniu 2. stycznia 2018 roku uczniowie klasy pierwszej i drugiej naszej szkoły uczestniczyli we wspólnych zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy, które prowadził Pan Piotr Płatek,  nauczyciel przedmiotu -  edukacja dla bezpieczeństwa. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak udzielić pierwszej pomocy osobie, u której nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). Ważnym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej była możliwość praktycznego ćwiczenia na fantomie, czynności wykonywanych przy resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO). Zajęcia te były pierwszymi, z cyklu, na których uczniowie będą zapoznawać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach.

   

  „Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie:

  • 350 000 – 700 000 razy dziennie dochodzi w Europie do NZK,
  • ok. 40 000 przypadków NZK to przypadki w Polsce,
  • do 8 minut w mieście, (do 15 minut poza miastem),  zajmuje dotarcie służbom medycznym do poszkodowanego,
  • 7 – 10 minut od nagłego zatrzymania serca bez RKO i defibrylacji doprowadza do śmierci.

   

  Podjęcie RKO przez świadków zdarzenia jest kluczowym działaniem przed przyjazdem karetki pogotowia. Wczesne podjęcie resuscytacji  i prawidłowe wykonanie defibrylacji
  (w ciągu 1-2 minut) skutkuje przeżywalnością powyżej 60%.
  Natychmiastowa pomoc jest niezbędna!”

   

  Szczegółowe Informacje o resuscytacji krążeniowo – oddechowej:


  http://1wszp.wp.mil.pl/pl/55.html
  http://medykszkolenia.pl/resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-krok-po-kroku/

   

  Krystyna Wilk

            

       

  Nowy Rok 2018
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-01-01
   
  2018Jan0122370900663800.jpg

  W te piękne i jedyne w roku chwile pragniemy złożyć najlepsze życzenia - pogodnych, zdrowych i radosnych dni oraz szczęśliwego Nowego Roku.

  Aby 2018 Rok przyniósł wszystkim nadzieję, życzliwość i spełnienie marzeń - sił do ich realizacji, radości i osób, z którymi można je dzielić, przyjaciół i wiary w to, że zawsze będą przy nas.

  Wszystkim naszym Uczniom, Słuchaczom, Pracownikom i Przyjaciołom naszego zespołu szkół, życzymy wszelkiej pomyślności oraz optymizmu na każdy dzień 2018 Roku.

   
  Dyrekcja Zespołu Szkół Kształcenia
  Ustawicznego w Krośnie


         

       

  Boże Narodzenie 2017 Roku
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-12-23
   
  2017Dec227403346387400.jpg

  Zbliża się najpiękniejszy, dla nas wszystkich, Dzień i Wieczór w ciągu długich 365 dni – ten wyjątkowy i niepowtarzalny.

   

  Jesteśmy przekonani, że w niejednym domu zabrzmią kolędy, które wzruszają, pobudzają do refleksji i nastrajają.

   

  Życzymy, zatem, naszym Uczniom, Słuchaczom, Pracownikom i Przyjaciołom naszego zespołu szkół prawdziwie rodzinnych - miłych, spokojnych, radosnych i bez przykrych niespodzianek Świąt.

   

  Niech Każdy z Was znajdzie - w tej wieczornej uroczystości - coś dla siebie. To - czego szuka, czego Mu brakuje, o czym marzy i za czym tęskni. Niech Każdy przeżyje i przemyśli słowa pieśni:

   

  A dzisiaj, czemu wśród ludzi tyle
  łez, jęków, katuszy?
  Bo nie ma miejsca dla Ciebie
  w niejednej człowieczej duszy!

      Wszelkiego dobra …
                              życzy Dyrekcja ZSKU

            

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki