ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Warsztaty fotograficzne klasy III FT/TCPG
  dodany przez A.Kuliga dnia 2018-06-20
   
  2018Jun208180039095000.jpg

  Warsztaty fotograficzne klasy III FT/TCPG.

  W dniach 13-15 czerwca uczniowie klasy III kierunku fototechnik i technik cyfrowych procesów graficznych uczestniczyli w warsztatach fotograficznych zorganizowanych i finansowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

  Tym razem celem naszej foto wyprawy był Park Krajobrazowy Doliny Sanu.

   

  13 czerwca po zajęciach uczniowie pod opieką nauczycieli przedmiotów fotograficznych wyruszyli w stronę Bieszczadów by po ok. 3 godzinach dotrzeć do miejsca zakwaterowania czyli hotelu w miejscowości Zatwarnica.

  Na wieczornym spotkaniu z opiekunami przedstawione zostały walory historyczne i przyrodnicze parku krajobrazowego oraz plan kolejnych dni warsztatów.

   

  14 czerwca mimo padającego deszczu wyszliśmy w teren gdzie podziwiając przyrodę odbyliśmy kilkugodzinną wyprawę doliną Sanu.

  Popołudnie spędziliśmy w stylowym kinie „Końkret”, utworzonym w zabudowaniach byłego parku konnego w Zatwarnicy.  Obejrzeliśmy polską komedię „Wolna sobota”, w której z przymrużeniem oka można było zobaczyć życie w Bieszczadach latach 70 XX w oraz podejście „miejscowych” do turystów.

  Wieczorne ognisko w leśnej wiacie zakończyło ten deszczowy ale udany i pełen wrażeń dzień.

   

  15 czerwca pogoda się poprawiła i z zapałem wyruszyliśmy na fotograficzne łowy doliną potoku Hylaty. Po drodze zwiedziliśmy Bojkowską chatę, przekształconą w muzeum, w którym umieszczone zostały eksponaty związane z kulturą i życiem jej mieszkańców.

  Podążając dalej ścieżką przyrodniczo-historyczną dotarliśmy do urokliwego wodospadu „Szepit”. Po pierwszych zachwytach staraliśmy się sprostać trudnym warunkom fotograficznym jakie przed nami postawiła przyroda. Każdy z uczestników starał się uwiecznić jego białe spienione wody w otoczeniu ciemnych porośniętych mchem głazów.

  Po plenerowych zmaganiach z przyrodą pełni wrażeń i z setkami zdjęć powróciliśmy do Krosna.

  Dziękujemy Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie za zorganizowanie i sfinansowanie wycieczki.

   

   

  Warsztaty fotograficzne - Zatwarnica 2018

         

       

  FINAŁ PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PRAKTYCE”
  dodany przez Alicja Węgrzyniak dnia 2018-06-19
   
  2018Jun1917115450829200.jpg

  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w dniu 6 czerwca br. odbyła się Gala finałowa konkursu „Przedsiębiorczość w praktyce”.  Na tę uroczystość złożyły się  zaprezentowane przez najlepsze zespoły biznesplany przedsięwzięcia rozwiązującego istotny problem lokalny oraz udzielanie  odpowiedzi na zadawane przez członków jury pytania. Dodatkowo, podczas gali odbyły się też wykłady zaproszonych Gości z Urzędu Marszałkowskiego i świata biznesu. Na koniec wręczono nagrody rzeczowe i dyplomy wszystkim uczestnikom finału oraz półfinału.

   

   Gratuluję uczniom klasy II TCPG/FT:  Bartoszowi Bochni, Natalii Lidwin i Michałowi Szmydowi dojścia do półfinału konkursu.  Serdeczne dziękuję za zaangażowanie i wkład pracy włożony  w realizację projektu.

   

                                                                                                                                Koordynator projektu

                                                                                                                                    Alicja  Węgrzyniak         

       

  „POCZTÓWKA Z WOLONTARIATU”
  dodany przez Alicja Węgrzyniak dnia 2018-06-19
   
  2018Jun1917144955865000.jpg

  W związku promocją idei wolontariatu wśród młodzieży krośnieńskich szkół, Prezydent Miasta Krosna ogłosił Konkurs plastyczny na plakat o tematyce wolontariackiej, pod nazwą „Różne oblicza wolontariatu”. Plakat z hasłem „ Have a heard”, wykonany przez uczennicę naszej szkoły - Annę Moskal zajął pierwsze miejsce w kategorii - szkoła ponadgimnazjalna, natomiast plakat z hasłem „Każdego możesz wyciągnąć z dołka!” wykonany przez uczennice Darię Niestrzębę – wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy laureatkom konkursu !!!

   

  Promowanie idei wolontariatu jest niezwykle ważnym aspektem współczesnej edukacji. Warto zachęcać uczniów do włączania się w bezinteresowne działania na rzecz drugiego człowieka oraz wspierać rozwój talentów i umiejętności plastycznych wśród młodego pokolenia.

   


   Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
   Alicja Węgrzyniak

            

       

  Finisz Projektu „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna”
  dodany przez Marcin Bednarz dnia 2018-06-18
   
  2018Jun1821351118913100.jpg

  W dniu 15 czerwca br., w naszej szkole odbyła się konferencja podsumowująca Projekt „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna”.

   

  Na jej wstępie Pani Dyrektor -  Bożena Cząstka przywitała licznie przybyłych Gości - wśród nich Panią Jolantę Kopciuch-Szmyd – zastępcę naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna, Pana Juraja Bochna - dyrektora Hornošarišskégo Osvetovégo Strediska w Bardejovie, Dyrekcję, nauczycieli i młodzież szkoły zawodowej w Bardejovie, jak również nauczycieli i uczniów Naszej szkoły oraz zaproszonych na konferencję przedstawicieli instytucji oświaty i rynku pracy oraz mediów. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ponad 80 osób.

   

  W pierwszej części konferencji sprawozdanie z realizacji mikroprojektu przedstawił Pan Marcin Bednarz, który poinformował o celach Projektu oraz efektach jakie udało się osiągnąć, m.in. zaprezentował utworzone w jego ramach kursy e-learningowe na platformie Moodle.  Zaznaczył też, że Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska –Słowacja 2014-2020.

   

  W ramach Projektu młodzież miała możliwość skorzystania z różnych form wsparcia.

  Niektóre z nich to:

  • Uczestnictwo w kursie przedsiębiorczości, na którym młodzież zapoznała się m.in. z procedurą zakładania działalności gospodarczej w Polsce, a korzystając z kursu umieszczonego na platformie Moodle, także z procedurami prowadzenia działalności po stronie słowackiej.
  • Zajęcia prowadzone w Firmie symulacyjnej, w czasie których zapoznali się z czynnościami, które wykonywane są w autentycznej firmie. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
  • Zajęcia wspólne z młodzieżą słowacką, zarówno w Firmie symulacyjnej u nas w szkole, jak też w Bardejovie. Te wspólne lekcje również bardzo się uczniom podobały. Dzięki wspólnej pracy młodzieży polskiej i słowackiej udało się też w minimalnym stopniu poznać język słowacki, który jest bardzo podobny do języka polskiego.
  • Zajęcia z grafiki komputerowej oraz w studiu fotograficznym jak również tworzenia stron WWW. Część zagadnień poruszanych podczas tych zajęć była już znana młodzieży polskiej i dlatego byli oni bardzo pomocni uczniom ze Słowacji, którzy z tymi zagadnieniami zetknęli się po raz pierwszy. Dzięki tym działaniom nawiązało się wiele znajomości i przyjaźni.
  • Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, które były też jednym z działań projektowych. Większości uczniów utwierdziły one w przekonaniu, że wybrali odpowiedni dla siebie zawód.
  • Na uwagę zasługuje również to, że przez cały czas trwania Projektu uczestnicy mieli nieograniczony dostęp do materiałów kursowych umieszczonych na platformie Moodle. Każdy kto chciał, mógł skorzystać z różnych ćwiczeń i wykładów umieszczonych na platformie, oraz, w razie potrzeby - z konsultacji on-line.
  • Uczniowie bardzo chętnie korzystali z możliwości wyjazdu w ramach projektu do Bardejova, na wspólne polsko-słowackie warsztaty, podczas których kontynuowali pracę w Firmie symulacyjnej oraz uczestniczyli w kursach: przewodnik turystyczny, prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego i w kursie event manager.

   

  Podczas konferencji następnie głos zabrał Pan Juraj Bochna - dyrektor Hornošarišskégo Osvetovégo Strediska w Bardejovie, który podziękował wszystkim za uczestnictwo w Projekcie, jak również przedstawił informacje na temat działań projektowych po stronie słowackiej.

   

  Istotną częścią konferencji był czas, kiedy głos zabrała również młodzież naszej szkoły. Natalia Lidwin i Bartosz Bochnia, uczniowie klasy II Technikum, opowiedzieli o swoich wrażeniach z uczestnictwa w Projekcie. Wyrazili również ochotę uczestnictwa w kolejnych tego typu inicjatywach.

   

  W drugiej części konferencji miały miejsce następujące prelekcje:

   

  1. „Korzyści z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji” – Grzegorz Kuźniarowicz, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii.
  2. „Agroturystyka na pograniczu polsko-słowackim” – Robert Bury, ekspert z zakresu agroturystyki i współpracy transgranicznej, koordynator projektów PL-SK.
  3. „Rynek pracy w kontekście polsko-słowackim. Szanse i wyzwania związane ze współpracą przygraniczną” – Dominik Łazarz, ekonomista, wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej przy WSIiZ w Rzeszowie.
  4. „Mobilność pracowników szansą dla pogranicza polsko-słowackiego” – Sylwia Mazur, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów, WSIiZ w Rzeszowie.

   

  Po zakończeniu wystąpień Pani Dyrektor podziękowała Gościom oraz wszystkim osobom przybyłym na konferencję i zaprosiła na poczęstunek. Zgodnie z programem konferencji, po zakończeniu przerwy obiadowej odbyły się panele dyskusyjne poświęcone poruszanym wcześniej zagadnieniom oraz możliwościom dalszej współpracy, w których uczestniczyli przedstawiciele partnerów Projektu oraz zaproszeni prelegenci.

   

  Całość konferencji była tłumaczona na bieżąco na język słowacki, dzięki zapewnieniu udziału tłumacza. Z Projektu sfinansowane zostały również transport gości ze Słowacji oraz catering.

   

  Konferencja pokazała, że realizacja Projektu przyniosła zakładane efekty i pozwoliła na stworzenie zaplecza technicznego i merytorycznego do realizacji ciekawych inicjatyw edukacyjnych w Naszej szkole.

   

  Marcin Bednarz

   

  Galeria zdjęć         

       

  Wycieczka do Niedzicy i Czorsztyna
  dodany przez Barbara Marszałek dnia 2018-06-05
   
  2018Jun0519144242440200.jpg

  W dniach 29-30 maja 2018 r., odbyła się wycieczka szkolna w Pieniny, dla  uczniów klasy  I  i  III technikum.
  Wyruszyliśmy z Krosna o godzinie 7:15 - na miejsce dotarliśmy około godziny 11:00. Po zakwaterowaniu w Apartamentach Bellavista, w miejscowości Maniowy, wyruszyliśmy na zdobycie Pienińskich Trzech Koron. Osiemnaście osób,  pod bacznym okiem Pana Artura Kuligi i Pani Barbary Marszałek dotarło na szczyt, który wznosi się  na wysokości  982 m. n. p. m. Widoki roztaczające się z platform widokowych zapierały dech w piersiach.

   

  Niektórzy uczniowie pod opieką Pani Justyny Czekańskiej  zostali na miejscu rozkoszując się pięknem Dunajca i otaczającego go krajobrazu.


  Po dniu pełnym fizycznego wysiłku zjedliśmy pyszną obiadokolację, a później mieliśmy wspólne ognisko.
  W środę - 30 maja - po śniadaniu, wyruszyliśmy do Niedzicy, gdzie czekał nas rejs statkiem po Zalewie Czorsztyńskim.  Po relaksującym,  50- minutowym  rejsie skorzystaliśmy z atrakcji w parku rozrywki, tzw. Spiskiej Krainie. Uczniowie, w scenerii Gwiezdnych Wojen bawili się  laserowym paintballem.  Na zakończenie  pani przewodnik oprowadziła nas po Parku Miniatur, opowiadając  ciekawe historie dotyczące przedstawianych budowli.


  Pełni wrażeń wróciliśmy do Krosna około godziny 20.00-cali i zdrowi.

   

  Mam nadzieję, że większość uczestników będzie mile wspominać tę wspólną wyprawę i zechce uczestniczyć w następnej.
                              

   

  Barbara Marszałek

   

   

   

   

  Wycieczka do Niedzicy i Czorsztyna                  

       

  Dzień Matki nie tylko dla dzieci
  dodany przez E. Gancarz dnia 2018-05-30
   
  2018Jun1821394217628200.jpg

  To było przecież nie tak dawno
  Gdy Ty znaczyłaś dla mnie świat
  Ty się cieszyłaś mą zabawą
  Uspokajałaś każdy płacz.

  Pamiętam jeszcze takie miejsca
  Gdzie się o Ciebie chciałem bić
  Bo byłaś dla mnie najpiękniejsza
  I taka jesteś aż do dziś.
  Waldemar Kocoń

   

   

  W dniu 29 maja, tuż po obchodzonym 26 maja Święcie Mam nastąpiło rozstrzygnięcie ogłoszonego przez Samorząd Uczniowski Konkursu literackiego na najpiękniejsze strofy o mamie. Do konkursu zgłosili swoje prace: Kacper Drak i Kacper Lech, uczniowie klasy II TCPG. Napisali wiersze, w których zawarli najpiękniejsze słowa o Tej, która zajmuje szczególne miejsce w ich życiu.

   

  A oto fragmenty zgłoszonych prac:

   

  Mama - Kacper Drak
  Mama rano wcześnie wstała
  Na zakupy pojechała.
  A gdy wstałem ja w południe
  To rosołek pachniał cudnie.

   

  Dziękuję - Kacper Lech
  Jesteś moją radością, za to dziękuję Ci.
  Za to, że mnie wychowałaś.
  Gdy bywa źle- pogodę mi przywracasz znów Ty,
  Słowami nie wyrażę wdzięczności.

   

  Chłopcy otrzymali z rąk Pani Dyrektor nagrody książkowe i słodkie upominki.

  Jako opiekun Samorządu serdecznie  dziękuję.


  E.Gancarz

            

       

  „Nałogi – droga donikąd” - spotkanie w RCKP
  dodany przez Barbara Marszałek dnia 2018-05-24

   „Nałogi – droga donikąd”- spotkanie w RCKP
      
  W dniu 21 maja o godzinie 9:30, w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, odbyło się spotkanie w ramach realizacji programu profilaktycznego skierowanego do uczniów krośnieńskich szkół.
  Montaż słowno-muzyczny, który obejrzałam z klasą  pierwszą  technikum został opracowany i zaprezentowany przez duet: Jacek Dewódzki i Andrzej Paprot.

  Kim są Ci dwaj panowie?

  Jacek Dewódzki - kompozytor, wieloletni wokalista zespołu Dżem. Z wykształcenia pedagog. Jak sam powiedział, „przez pewien okres swojego życia nauczał Przysposobienia Obronnego”, które teraz nazwano Edukacją dla Bezpieczeństwa. Działał w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.

   

  Andrzej Paprot - polski gitarzysta rockowy. Grał m.in. w zespole Sagittarius, obecnie współpracuje z zespołem  -   Jacek Dewódzki Kontraband.

   

  Panowie  pokazali,  jak w ciekawy, nietypowy sposób przeprowadzić zajęcia dotyczące profilaktyki nałogów. Pan Jacek opowiadał o wielu rodzajach uzależnień.  Ukazał młodzieży, jaki  wpływ na ich życie może mieć uzależnienie od alkoholu, narkotyków a nawet uzależnienie od pracy. Swoje wypowiedzi popierał przykładami z życia i podsumowywał odpowiednią piosenką.

   

  Wielkim plusem spektaklu  było również wysłuchanie wspaniałych, ponadczasowych przebojów takich jak: „ W życiu piękne są tylko chwile”; „Sen o Victorii”- zespołu Dżem; "Talkin' Bout a Revolution"- Tracy Chapman  i jeszcze wielu  innych.

   

  Barbara Marszałek

            

       

  Projekt Instytutu Pamięci Narodowej „O tym nie można zapomnieć”
  dodany przez Justzna Czekańska dnia 2018-05-24
   
  2018May2418304729513900.jpg

  Uczniowie klasy pierwszej  tj. Jakub Gardygała, Jakub Czelny , Hubert Grzeliński pod opieką nauczyciela historii pani Doroty Bałuki uczestniczyli w  bieżącym roku szkolnym w Ogólnopolskim Projekcie  Instytutu Pamięci Narodowej „ O tym   nie można zapomnieć” – spotkania z osobami, które przeszły przez piekło obozów i  deportacji podczas II wojny światowej.

   

  Celem projektu było dostarczenie uczniom wiedzy na temat typów władzy totalitarnej oraz zgromadzenie materiału notacyjnego.

   

  W lutym 2018 uczniowie uczestniczyli w warsztatach  przeprowadzonych przez psychologa w IPN oddział w Rzeszowie  pod tytułem „Jak przygotować i przeprowadzić wywiad ze świadkiem historii”.

   

  W miesiącu marcu i kwietniu uczniowie odbyli indywidualne spotkania ze świadkami historii , nagrywając z nimi wywiady.

  Następnie dokonali montażu filmu.

  Dzięki swojemu zaangażowaniu  dostali się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się 18 czerwca 2018 r. w Centrum Edukacji im. J.Kurtyki - Przystanek Historia w Warszawie.                                       

            

       

  Trzecie spotkanie w Bardejowie
  dodany przez Marcin Bednarz dnia 2018-05-15
   
  2018May1518471628680000.jpg

  To już trzecia wizyta uczestników projektu w Bardejowie.


  Liczna grupa 32 uczennic i uczniów naszej szkoły oraz  3 opiekunów, uczestniczyła w dniach 10-11 maja 2018r. w spotkaniu w Bardejowie. Był to trzeci wyjazd w ramach projektu „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
  Bardejów przywitał Nas jak zwykle piękną, słoneczna pogodą. Organizatorzy spotkania Hornošarišské Osvetové Stredisko, i tym razem zadbali o bardzo ciekawy program. Oczywiście projekt rządzi się swoimi prawami, dlatego musieliśmy trzymać się opracowanego harmonogramu. Tradycyjnie praca w firmie symulacyjnej i poznawanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, pozwoliła nabyć uczestnikom zajęć nowych i ciekawych umiejętności . Również zajęcia na kursie event manager, na którym zwrócono uwagę na wykorzystanie potencjału regionu pogranicza, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Piękna pogoda sprawiła że zajęcia w ramach dwóch pozostałych kursów czyli,  przewodnik turystyczny i prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego odbyły się w terenie. Przemawiała jednak za tym nie tylko piękna pogoda ale także tematyka zaplanowanych zajęć a mianowicie potencjał agroturystyczny regionu pogranicza Polsko-Słowackiego.

   

  Na szczególną uwagę zasługuje jednak to że młodzież zarówno polska jak i słowacka doskonale rozumiała się nie tylko w sali wykładowej ale również podczas wspólnej pracy.  Mieliśmy okazję wspólnie popracować w terenie. Nasza młodzież pomogła w odnawianiu krzyża który jest symbolem Bardejowa. Podczas tych działań, można było zaobserwować umiejętności pracy w grupie, co wychodziło Im naprawdę bardzo dobrze. Na szczególne wyróżnienie załguje tu postawa Jakuba Czelnego, który wyróżniał się wieloma umiejętnościami zarówno praktycznymi jak też organizacyjnymi, sprawdził się również w konwersacjach językowych.

   

  Zdecydowanie spotkanie było bardzo udane a młodzież pomimo że zmęczona to zarazem gotowa do kolejnego wyjazdu. Wzrost kompetencji zawodowych, podniesienie potencjału edukacyjnego młodzieży polskiej i słowackiej oraz stworzenie zaplecza do kolejnych wspólnych inicjatyw, to niewątpliwie zalety tego wspólnego polsko-słowackiego spotkania.

            

       

  Pożegnanie klasy IV TCPG i FT
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2018-04-29
   
  2018Apr2910035362752900.jpg

  Tą piosenką Cię żegnamy, profesorze,
  nasze myśli będą zawsze z Tobą szły.
  Tą piosenką przepraszamy, profesorze,
  za kłopoty przepraszamy i za łzy.
  To jest nasze, profesorze, pożegnanie,
  a niełatwo nam się rozstać, co tu kryć.
  Przyrzekamy rozwiązywać Twe zadanie,
  jak uczciwie i mądrze żyć.

   


  W dniu 27 kwietnia na świetlicy szkolnej  w obecności całej społeczności uczniowskiej odbyła się akademia dedykowana abiturientom klasy IV TCPG i FT. Młodsi koledzy z klasy III pod kierunkiem swojej wychowawczyni Pani Justyny Czekańskiej przygotowali piękną  uroczystość, na którą złożyły się wiersze, przeplatane piosenkami utrzymanymi w tonie nostalgii za tym, co mija. Zwieńczeniem apelu była prezentacja zdjęć, ukazujących cztery lata bytności uczniów klasy IV w naszej szkole i poza nią. Były to wycieczki, rajdy, spotkania towarzyskie oficjalne i nieoficjalne, nauka i wolny czas. Na wszystkich fotkach młodzież prezentowała się wspaniale, byli radośni, uśmiechnięci z dystansem do siebie  i otoczenia. Zebrani byli pod dużym wrażeniem pokazu, co wyrazili gromkimi brawami.

   


  Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Bożena Cząstka, która w poważnych i głębokich słowach podsumowała okres kształcenia i obecności czwartaków w naszej szkole. Życzyła im mądrości i szczęścia oraz pomyślności na maturze. Zwróciła się również ze słowami podziękowania do nauczycieli, podkreślając ich trud włożony w edukację i wychowanie  młodzieży. Ze swej strony za te słowa uznania bardzo dziękuję, dostarczyły mi nieukrywanego wzruszenia. W kolejności młodzież -  Pani Dyrektor oraz Gronu Pedagogicznemu okazała wyrazy wdzięczności wyrażone szczerym wyznaniem i kwiatami.

   


  Najlepsi uczniowie oraz wyróżniający się swoją aktywnością na rzecz szkoły i klasy, pracą w Wolontariacie, w Kole Miłośników Biblioteki- zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami i nagrodami książkowymi. Ci, którzy swoją pracą zasłużyli na ukończenie szkoły, otrzymali świadectwo, potwierdzające ten fakt. Po raz ostatni zasiedli też w ławkach w swojej sali.

   


  Na koniec chciałabym moim Wychowankom serdecznie podziękować za wspólne lata, przeżyte chwile. To jest już kolejna klasa, której będzie mi brakować. Ich odejście wyznacza nieuchronny upływ czasu, dorastanie. Chciałbym Wam życzyć wszelkiej pomyślności, zdrowia, odwagi i wytrwałości w dalszym życiu. Mam nadzieję, że będziecie szczęśliwi, spełnieni, a rady i wskazówki nauczycieli będą waszym kompasem. Pozostaniecie w mojej pamięci dzięki miłej pamiątce w postaci Waszych zdjęć. A teraz:

   

  Po falach życia popłyń spokojnie. Niech Bóg Twą łódką kieruje!
  W szczęściu czy w smutku nie zapomnij o tej, która się tutaj wpisuje.

   

  Elżbieta Misiak-Gancarz

   


  P.S. Powodzenia na maturze!

   

   

  Galeria zdjęć         

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki