ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  IV spotkanie polsko - słowackie
  dodany przez Marcin Bednarz dnia 2018-02-19
   
  2018Feb1916340058930800.jpg

  PRZEDSIĘBIORCZE POGRANICZE – POLSKO-SŁOWACKA INICJATYWA EDUKACYJNA

   

  Od lipca 2017 roku, w naszej szkole, realizowany jest Projekt pod nazwą Przedsiębiorcze pogranicze – polsko–słowacka inicjatywa edukacyjna. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

   

  W dniach 15. i 16. lutego 2018 roku odbyło się czwarte i zarazem ostanie, w naszej szkole, spotkanie - w ramach realizowanego Projektu.

   

  Gościliśmy ponownie 32. uczniów, wraz Opiekunami, ze szkoły w Bardejowie. W ramach tego spotkania:

  • kontynuowane były zajęcia z zakresu prowadzenia Firmy Symulacyjnej,
  • młodzież pracowała również nad wspólnymi projektami stron internetowych,
  • przygotowano także materiały do publikacji na stronie internetowej - w ramach kursu grafiki komputerowej,
  • jedna z grup pracowała nad montażem nagranego wcześniej filmu.
  • dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dotyczące prowadzenia handlu internetowego.

  Młodzież polska i słowacka pracowała wspólnie nad ciekawymi projektami i rozwiązaniami.

   

  W miesiącu marcu planowana jest I wizyta młodzieży z naszej szkoły w Bardejowie.
  Nasi partnerzy kontynuować będą:

  • kurs prowadzenia Firmy Symulacyjnej,
  • zapoznamy się również z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji.

  Bardzo ciekawie zapowiada się także realizacja kursów, które przygotowała strona słowacka.

  Będą to kursy:

  • przewodnik turystyczny,
  • prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.
  • jak również kurs event manager.

  Z relacji naszych słowackich Koleżanek i Kolegów wynika, że bardzo się im u nas podoba, a uczestnictwo w zajęciach pozwoliło im zdobyć dodatkową wiedzę i nowe umiejętności.

   

  Wierzymy, że i my będziemy wracali z Bardejowa tylko z dobrymi wrażeniami.

  Marcin Bednarz

            

       

  Tradycji stało się zadość - STUDNIÓWKA 2018!
  dodany przez E.Gancarz dnia 2018-02-14
   
  2018Feb1416253218202000.jpg

  Dziś bądź wesół, dziś użyj biesiady, o jutrzejszym dniu niechaj próżnej rady!
  Jan Kochanowski

   

   
  Na 100 dni przed maturą, w dniu 1 lutego, w gościnnym Hotelu Nafta w Krośnie odbyła się studniówka połączonych sił naszej szkoły oraz ZSP nr  2. Punktualnie o godzinie 18- tej wspólną zabawę otworzył dostojny polonez, którego choreografię opracował Pan Tomasz Judzicki. Następnie wznieśliśmy toast za pomyślność naszych maturzystów, a nasza Pani Dyrektor Bożena Cząstka zwróciła się do młodzieży i słuchaczy klas III LOA i III B, słowami Agnieszki Osieckiej -  Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale - , ale też wyraziła nadzieję, że zmobilizują wszystkie siły przed egzaminem maturalnym. Uroczyste  przecięcie wstęgi, wraz z Panią Małgorzatą Mercik - przedstawicielką ZSP nr 2 było początkiem wielkiego święta młodości i radości.

   

  Godna największego uznania była postawa młodych ludzi, którzy w pięknych słowach podziękowali za trud wychowania, edukacji, zarówno Dyrekcji, jak i wychowawcom oraz rodzicom (w tle brzmiały dźwięki walca z Nocy i dni w reż. Jerzego Antczaka). Ukoronowaniem części oficjalnej było wjechanie tortu z zapalonymi racami, dedykowanego Gronu Pedagogicznemu. Pojawiły się kwiaty, uściski i wzruszenie, zwłaszcza rodziców, których pociechy tak szybko urosły. A później została już tylko zabawa do białego rana.
  Ze swej strony w szczególny sposób chciałabym podziękować Paniom: Bożenie Cząstce oraz Elżbiecie Kubit za przyjęcie zaproszenia, koledze Tomkowi Judzickiemu, który zadbał o oprawę tradycyjnego staropolskiego tańca. Zapewniam, że dzięki Wam czuli się naprawdę wyjątkowo. Dziękuję rodzicom, mamom, które były ze mną do końca. Tak więc, w pięknym stylu kolejna studniówka dobiegła końca. Mam nadzieję, że tak jak się hucznie bawili, tak i brawurowo młodzież zda maturę.  Tego im z całego serca życzymy!

   

   

  Bo coś w szaleństwach jest młodości,
  Wśród lotu wichru, skrzydeł szumu,
  Co jest mądrzejsze od mądrości
  I rozumniejsze od rozumu.
  Leopold Staff
  I ja tam byłam, a co widziałam  i odczułam w słowach artykułu  zamieściłam:

   

  E. Misiak-Gancarz
  wychowawczyni klasy IV TCPG/FOT

   

  Studniówka 2018         

       

  Dyktando 2018…
  dodany przez E. Gancarz dnia 2018-01-24
   
  2018Jan2420394508324100.jpg

  Jakie rozkosze, jakie rozkosze !
  Umieć wypisać słowo po słowie,
  Co marzę w myślach, co w sercu noszę,
  Karta zrozumie, pióro wypowie.
  Władysław Syrokomla

   

  W dniu 22. stycznia 2018 roku, w świetlicy szkolnej, odbyła się kolejna edycja Naszego Szkolnego Dyktanda.
  Jak zwykle było w nim wiele pułapek ortograficznych, choćby, jak napisać nie z rzeczownikami, przymiotnikami czy przysłówkami.

  W wyniku zdrowej rywalizacji na podium wskoczyli:

  I miejsce:             Aleksandra Lenko - kl. III FT,

  II miejsce:             Krzysztof Wojdyła - kl. II TCPG,

  III miejsce:             Natalia Lidwin - kl. II FT.

   

  Serdecznie gratulujemy!

   

  Gorąco dziękuję Pani Dyrektor za udział w podsumowaniu Konkursu i rozdaniu cennych nagród książkowych.


  Elżbieta Gancarz

   

            

       

  Projekt „Przedsiębiorczość w praktyce”
  dodany przez Alicja Węgrzyniak dnia 2018-01-17

  W dniu 12. stycznia 2018 r. w  klasie II Technikum nr 7, w ramach   projektu „Przedsiębiorczość  w praktyce” były prowadzone,  przez specjalistów  z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i  Urzędu Marszałkowskiego, trzygodzinne  zajęcia warsztatowe na temat - „Możliwości finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych”.  Pracownicy WUP i UM  przygotowali dla uczniów  prezentacje  przybliżające tematykę źródeł finansowania działalności, funduszy europejskich dla osób młodych oraz procedur ubiegania się o środki z funduszy.  

   


  Młodzież była bardzo zainteresowana, zadawała pytania,  a pracownicy bardzo chętnie dzielili się swoją wiedzą. Uczniowie uczestniczący w warsztatach otrzymali materiały dydaktyczne. Na ich podstawie  będą wykonywać w grupach  zadania praktyczne i test, wykazując się wiedzą zdobytą podczas warsztatów, aby zakwalifikować się do kolejnych etapów projektu. Uważam, że takie lekcje pozwalają uczniom lepiej zrozumieć tematykę przedsiębiorczości.

   


  Szkolny koordynator projektu
  Alicja Węgrzyniak         

       

  Sprawozdanie z działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017
  dodany przez Anna Korab dnia 2018-01-16
   
  2018Jan1616261169891700.jpg

  Sprawozdanie z działań realizowanych
  w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego
  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017


  W roku 2017 otrzymaliśmy dotację celową, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na zakup nowości wydawniczych. Dzięki temu dofinansowaniu, biblioteka wzbogaciła się o ponad 200 pozycji książkowych, które w znaczący sposób poszerzyły ofertę nowości biblioteki, w tym 22% stanowiły lektury szkolne.

   

  W związku z realizacją programu już maju, w naszej szkole, powstała wstępna lista książek, które młodzież chciała czytać. Była ona systematycznie uzupełniana – o wytypowanie swoich tytułów poproszono, we wrześniu, naszych nowych uczniów klasy I. Dodatkowo, pomocą służyli nauczyciele poloniści, którzy stworzyli listę lektur oraz pedagog szkolny.

   

  W wyborze literatury, do zakupu, pomocna stała się też Akcja przeprowadzona jesienią 2016 roku – Szkolne Wybory Czytelnicze, w wyniku której powstała Szkolna Książkowa Lista Przebojów.
  Także, propozycje książek do zakupu, zostały skonsultowane z bibliotekarzami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie oraz Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, gdzie mogliśmy porównać nasze propozycje z tymi najbardziej poczytnymi w przedziale wiekowym nastolatków i starszej młodzieży.
  Listy proponowanych, do zakupu, tytułów pozytywnie zostały zaopiniowane zarówno przez Samorząd Uczniowski, jak i Radę Rodziców. Stanowią o tym stosowne dokumenty.

  Program zakładał realizację wielu przedsięwzięć, by propagować czytelnictwo i zachęcać do sięgania po tradycyjną książkę.
  Na stronie internetowej szkoły założona została zakładka: NPRCZ, gdzie ukazywały się notki z wszystkich działań podjętych w Programie.
  Wokół biblioteki skupiłam grono młodzieży, która lubi czytać i dzielić się, po lekturze, swoimi wrażeniami. Cześć z nich wzięła udział w Konkursach na Recenzję Książki – w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej – „Zabierz książkę na wakacje”. Nowości książkowe zakupione w czerwcu, udostępniłam młodzieży na wakacje, a najaktywniejsi odpowiedzieli na moją propozycję Konkursu Wakacyjnego – „Wakacyjna Przygoda z Książką”. Recenzje zgłoszone do konkursu szkolnego zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce – WARTO PRZECZYTAĆ. Była ona też uzupełniana systematycznie o kolejne, tworzone przez uczniów, recenzje.
  W ramach współpracy z bibliotekami miasta Krosna, zabraliśmy młodzież, w dniu 11. kwietnia 2017 roku, na spotkanie autorskie z Arunem Milcarzem, kiedy była promowana jego książka podróżnicza: „Czad. W poszukiwaniu  straconego...”.
  W dniu 1. czerwca 2017 roku szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytania pod hasłem: JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM. Młodzież zgromadziła się na dziedzińcu szkolnym, gdzie wspólnie czytaliśmy - oczywiście każdy wybraną przez siebie książkę.
  We wrześniu zaprosiliśmy do szkoły, na zebranie z Rodzicami, Kierownika Działu Wypożyczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie - Panią Krystynę Biernacką, która przedstawiła zgromadzonym prezentację multimedialną na temat - Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Omówiła także podstawowe funkcje książki, jak również zwróciła uwagę na rolę rodziny w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych. Zwracając się do Rodziców, przekazała im także ciekawą literaturę przedmiotu oraz ulotki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

   

  Aby pomóc Rodzicom w rozeznaniu współczesnego rynku książki, by mogli wspomóc, w tym względzie, działania szkoły i biblioteki opracowałam zestawienie polecanych portali internetowych o książkach dla dzieci i młodzieży. Publikację tę przekazano Rodzicom podczas zebrań wywiadowczych w grudniu.
  Włączając się w obchody Roku Wyspiańskiego, zostało zorganizowane Szkolne Czytanie „Wesela”, w dniu 27 października 2017 roku. Mimo poważnej lektury młodzi ludzie doskonale sobie poradzili z lekturą. Dodatkowo, w akcję wspólnego czytania zaangażowałyśmy członków Rady Rodziców. To wspólne doświadczenie, myślę, że doskonale zintegrowało pokolenie młodzieży, rodziców i wychowawców.
  Została wprowadzona zmiana w Regulaminie Biblioteki Szkolnej odnośnie „dostosowania pracy biblioteki do potrzeb uczniów w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich”. Nowy regulamin znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce – Biblioteka Szkolna.
  W grudniu  2017 roku korytarze naszej szkoły ozdobiły estetyczne i kolorowe plakaty promujące czytelnictwo – TELEGRAM OD BIBLIOTEKI, które wykonali uczniowie klasy I pod czujnym okiem nauczyciela przedmiotów zawodowych. Była to ciekawa forma promocji czytelnictwa, tym bardziej, że plakaty miały formę zapomnianego dziś telegramu. Młodzież miała tym samym możliwość poćwiczyć swoje umiejętności pracy w programach graficznych, wykazać się inwencją i pomysłowością.

   

  Aby urozmaicić ofertę biblioteki, korzystając z usług Księgarni i Hurtowni Taniej Książki w Tuliszkowie, początkiem grudnia zorganizowano Kiermasz Czytelniczy, na którym zaprezentowano bogatą ofertę Firmy. Cieszyła się ona dużym powodzeniem, jak zwykle zresztą, bo takowe kiermasze biblioteka organizuje co roku.

   

  W szkole zostały przeprowadzone liczne projekty edukacyjne, które uaktywniły młodzież w wielu dziedzinach, ukazały jej talenty i zainteresowania, tym samym sięgała ona częściej do zbiorów biblioteki, gdzie mogła dostać zaproponowane przez siebie tytuły.
  Aby osiągnąć cele projektowe zakupiono również do zbiorów bibliotecznych ciekawe pozycje książkowe, związane z tematami Projektów.
  Dwa z nich były Projektami Czytelniczymi – „Mały Książę” - lektura wszechczasów – realizowany od maja do czerwca, i „My czytamy... i polecamy”, realizowany jesienią – od października do grudnia.
  W ramach realizacji Projektu: „Mały Książę – lektura wszechczasów” zorganizowano:

  • Konkurs Literacki pod hasłem: „Gdzie jesteś Mały Książę, gdzie?”,
  • młodzież wykonywała prezentacje multimedialne przybliżające życie i twórczość A. de Saint – Exupery’ego,
  • przeprowadzono lekcję języka polskiego na temat uniwersalizmu lektury– uczniowie stworzyli planszę ze „złotymi myślami” utworu,
  • ogłoszono Konkurs Plastyczny na ilustrację do utworu,
  • wykonano wystawkę wydań obcojęzycznych „Małego Księcia”.

  W ramach realizacji Projektu „My czytamy i ... polecamy” zorganizowano:

  • Konkurs: „Moja lista bestsellerów”,
  • sesję fotograficzną z ulubioną książką,
  • wystawę zdjęć z ulubioną książką,
  • literackie „Mikołajki”.

   

  Zrealizowane Projekty Edukacyjne to:

  • Historia w moim domu. Droga do wolności – kl. I,
  • Motywy przyrody w literaturze poszczególnych epok – przykłady opisu flory i fauny – kl. II,
  • Motyw przyrody w literaturze, sztuce i fotografii – kl. III,
  • Wyspiański ciągle żywy – kl. IV.

   

  Podczas realizacji Projektów Edukacyjnych nauczyciele starali się dobierać różnorodne metody i formy pracy. Pośród nich była, zorganizowana przez klasę I, Wystawa Historyczna poświęcona Polsce początku wieku XX do roku 1983.

   

  Przy realizacji Projektu o Wyspiańskim uczniowie wzięli udział, w dniu 23. listopada 2017 roku, w transmisji on-line z Teatru im. Juliusza Słowackiego, gdzie wystawiono sztukę „Wyzwolenie”.
  Uczniowie klasy II stworzyli pocztówki inspirowane, wybranym z literatury, motywem przyrodniczym, zaś klasa III stworzyła ciekawą i obszerną bazę zdjęć z wykorzystaniem motywów przyrody.

   

  Program, niewątpliwie, nie tylko wzbogacił w znaczący sposób księgozbiór biblioteki, ale też zmobilizował uczniów do działań projektowych.
  Dał też możliwość wykazania się aktywnością i pomysłowością.

   

  Zakupione pozycje nowości książkowych były trafione, o czym świadczy ilość ich wypożyczeń, która oscyluje w granicach 75%.


  Sprawozdanie sporządziła:
  Anna Korab
  nauczyciel - bibliotekarz

            

       

  Pożegnanie klasy III LOE
  dodany przez E.Gancarz dnia 2018-01-08
   
  2018Jan0818371282751300.jpg

  Żyj z całych i sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam.
  Dżem


   


  W dniu 5. stycznia 2018 roku, w świetlicy szkolnej, odbyło się pożegnanie klasy III LOE. Weterani byli wśród nas całe trzy lata. Wydaje się długo, ale w perspektywie szybko upływającego czasu – było to jakby wczoraj.
  Pamiętam dzień, słoneczny, zimowy, kiedy przyszło mi stanąć przed liczną klasą. Wpatrzonych we mnie kilkadziesiąt par oczu - pełnych oczekiwania, niepewności - zdawało się pytać, co ich tutaj czeka. A dziś niestety przychodzi czas rozstania. Takie chwile są bardzo smutne, bo coś się kończy, ale i zaczyna, może lepsza praca, rodzina, udany życiowy start. Tego moim słuchaczom serdecznie życzę. Mam nadzieję, że jeszcze tu powrócą, by skorzystać z bogatej oferty naszych szkół policealnych.

   

  Dziękuję gorąco Pani Dyrektor Bożenie Cząstce oraz Pani Wicedyrektor Elżbiecie Kubit za pomoc podczas wręczania nagród oraz świadectw ukończenia szkoły. Wasza obecność, w znaczący sposób, przyczyniła się do podniesienia rangi i jakości tego spotkania.


  Elżbieta Gancarz         

       

  Nie bądź bierny. Naucz się pomagać w nagłych wypadkach
  dodany przez K. Wilk dnia 2018-01-08
   
  2018Jan0818522040910400.jpg

  W dniu 2. stycznia 2018 roku uczniowie klasy pierwszej i drugiej naszej szkoły uczestniczyli we wspólnych zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy, które prowadził Pan Piotr Płatek,  nauczyciel przedmiotu -  edukacja dla bezpieczeństwa. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak udzielić pierwszej pomocy osobie, u której nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). Ważnym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej była możliwość praktycznego ćwiczenia na fantomie, czynności wykonywanych przy resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO). Zajęcia te były pierwszymi, z cyklu, na których uczniowie będą zapoznawać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach.

   

  „Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie:

  • 350 000 – 700 000 razy dziennie dochodzi w Europie do NZK,
  • ok. 40 000 przypadków NZK to przypadki w Polsce,
  • do 8 minut w mieście, (do 15 minut poza miastem),  zajmuje dotarcie służbom medycznym do poszkodowanego,
  • 7 – 10 minut od nagłego zatrzymania serca bez RKO i defibrylacji doprowadza do śmierci.

   

  Podjęcie RKO przez świadków zdarzenia jest kluczowym działaniem przed przyjazdem karetki pogotowia. Wczesne podjęcie resuscytacji  i prawidłowe wykonanie defibrylacji
  (w ciągu 1-2 minut) skutkuje przeżywalnością powyżej 60%.
  Natychmiastowa pomoc jest niezbędna!”

   

  Szczegółowe Informacje o resuscytacji krążeniowo – oddechowej:


  http://1wszp.wp.mil.pl/pl/55.html
  http://medykszkolenia.pl/resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-krok-po-kroku/

   

  Krystyna Wilk

            

       

  Nowy Rok 2018
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-01-01
   
  2018Jan0122370900663800.jpg

  W te piękne i jedyne w roku chwile pragniemy złożyć najlepsze życzenia - pogodnych, zdrowych i radosnych dni oraz szczęśliwego Nowego Roku.

  Aby 2018 Rok przyniósł wszystkim nadzieję, życzliwość i spełnienie marzeń - sił do ich realizacji, radości i osób, z którymi można je dzielić, przyjaciół i wiary w to, że zawsze będą przy nas.

  Wszystkim naszym Uczniom, Słuchaczom, Pracownikom i Przyjaciołom naszego zespołu szkół, życzymy wszelkiej pomyślności oraz optymizmu na każdy dzień 2018 Roku.

   
  Dyrekcja Zespołu Szkół Kształcenia
  Ustawicznego w Krośnie


         

       

  Boże Narodzenie 2017 Roku
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-12-23
   
  2017Dec227403346387400.jpg

  Zbliża się najpiękniejszy, dla nas wszystkich, Dzień i Wieczór w ciągu długich 365 dni – ten wyjątkowy i niepowtarzalny.

   

  Jesteśmy przekonani, że w niejednym domu zabrzmią kolędy, które wzruszają, pobudzają do refleksji i nastrajają.

   

  Życzymy, zatem, naszym Uczniom, Słuchaczom, Pracownikom i Przyjaciołom naszego zespołu szkół prawdziwie rodzinnych - miłych, spokojnych, radosnych i bez przykrych niespodzianek Świąt.

   

  Niech Każdy z Was znajdzie - w tej wieczornej uroczystości - coś dla siebie. To - czego szuka, czego Mu brakuje, o czym marzy i za czym tęskni. Niech Każdy przeżyje i przemyśli słowa pieśni:

   

  A dzisiaj, czemu wśród ludzi tyle
  łez, jęków, katuszy?
  Bo nie ma miejsca dla Ciebie
  w niejednej człowieczej duszy!

      Wszelkiego dobra …
                              życzy Dyrekcja ZSKU

            

       

  Szkolna Wigilia A. D. 2017
  dodany przez B.Marszałek dnia 2017-12-22
   
  2017Dec2918400046437600.jpg

  W dniu 22 grudnia 2017 roku o godzinie 1200 odbyła się uroczysta  Wigilia Szkolna, która zgromadziła zarówno pracowników jak i emerytów naszej szkoły.

   

  Pani Dyrektor  Bożena Cząstka przywitała wszystkich zgromadzonych na  tej uroczystości. Następnie oddała głos młodzieży, która przygotowała  krótkie przedstawienie, wg scenariusza który pokazał polską rodzinę przygotowującą się do wieczerzy wigilijnej.  Ten ciekawy i pełen humoru obraz uświadomił nam z jakimi problemami borykamy się podczas świątecznych przygotowań, ile nieoczekiwanych zabawnych sytuacji może się wydarzyć.

   

  Scenariusz powstał za sprawą ucznia klasy pierwszej  -  Bartosza Bożka.  Przedstawienie przygotowali pod względem aktorskim, jak i scenograficznym w całości uczniowie klasy pierwszej: Jakub Czelny, Kornelia Śmiech, Beatka Gębacz, Kacper Buczyński, Weronika Mazur, Jakub Gardygała, Bartłomiej Świrad, Weronika Góra, Julia Czekańska oraz  Hubert Grzeliński. Zdjęcia z uroczystości wykonywały: Paulina Łapacz i Wiktoria Pojnar.  

   

  Dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie . Byliście naprawdę wspaniali!

   

  Po części artystycznej i wspólnej modlitwie  wszyscy połamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i zasiedli do Wigilijnego stołu pełnego  wyśmienitych potraw. Tej uroczystości towarzyszył wyjątkowy nastrój, pełen życzliwości i dobrych myśli oraz wspomnień.
                                

   

   Barbara Marszałek

            

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki