Jakie są dotychczasowe efekty działalności ROKNO?

dodany przez dnia 2011-03-16

    Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie powstał w 2006 r. do dnia 28 lutego 2011 r. w tej formie kształcenia naukę ukończyły 23 osoby, a kolejne 44 osoby aktualnie kształcą się w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych. Wzrasta też zainteresowanie tą formą kształcenia z każdym kolejnym rokiem szkolnym.
    
                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2022