W jakich formach prowadzone jest KNO?

dodany przez dnia 2011-03-16

    Kształcenie na odległość można podjąć na poziomie ponadgimnazjalnym lub policealnym.
W zakresie szkół ponadgimnazjalnych oferujemy kształcenie w 2 – letnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) oraz w 3 – letnim liceum ogólnokształcącym (na podbudowie gimnazjum lub 8 – letniej szkoły podstawowej).
    W szkole policealnej KNO prowadzone jest na kierunkach:
  • technik informatyk,
  • technik cyfrowych procesów graficznych,
  • technik BHP                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2022