Gdzie można podjąć kształcenie na odległość?

dodany przez dnia 2011-03-16

    Organizacją kształcenia na odległość zajmuje się Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość, który funkcjonuje w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.
Praca naszego Ośrodka koncentruje się na informowaniu zainteresowanych osób, rejestrowaniu uczestników tej formy kształcenia, monitorowaniu postępów wiedzy i umiejętności, a także udzielaniu pomocy dydaktycznej i technicznej, w przypadku trudności.
    Osoby zainteresowane podjęciem KNO zapraszamy do naszego biura ROKNO, które mieści się w budynku ZSKU w Krośnie, ul. Czajkowskiego 49 pok. 105 B.                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2022