Jakie są wymagania do podjęcia kształcenia na odległość?

dodany przez dnia 2011-03-16

    Aby efekty kształcenia były pozytywne, każdy uczestnik tej formy kształcenia powinien spełniać podstawowe wymagania edukacyjne i sprzętowe.
    W zakresie wymagań edukacyjnych do najważniejszych należy umiejętność samokształcenia, którego podstawowymi elementami są:

  • umiejętność organizacji czasu i planowania,
  • umiejętność wyszukiwania i analizy informacji,
  • umiejętność komunikowania się,
  • umiejętność czytania i rozumienia tekstu,
  • umiejętność sporządzania notatek,
  • umiejętność pisemnego wyrażania posiadanej wiedzy,
  • umiejętność zabierania głosu w dyskusji.
    W zakresie wymagań technicznych, każdy uczestnik KNO powinien posiadać własny komputer z dostępem do Internetu, a także drukarkę/urządzenie wielofunkcyjne i oprogramowanie biurowe. Oczywistym jest, że uczestnik KNO posiada podstawowe umiejętności obsługi komputera, drukarki oraz podstawowych programów biurowych.
    Wymienione wyżej umiejętności należy systematycznie doskonalić podczas trwania procesu kształcenia na odległość.                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2022