Kto może korzystać z kształcenia na odległość?

dodany przez dnia 2011-03-16

    Praktycznie wszyscy, choć w sposób szczególny ta forma kształcenia adresowana jest do tych osób, które często napotykają na różnego rodzaju bariery, uniemożliwiające dalszą edukację w tradycyjnej formie. Do takich grup należą osoby niepełnosprawne, osoby mieszkające z dala od centrów edukacyjnych, osoby pracujące za granicą, osoby wychowujące małe dzieci, a także osoby których praca zawodowa uniemożliwia uczęszczanie na tradycyjne formy kształcenia w szkołach dla dorosłych.
                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2022