Opiekunka środowiskowa

dodany przez dnia 2011-02-26

Nazwa zawodu: opiekunka środowiskowa
Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)
Forma: zaoczna


    Opiekunka środowiskowa to kierunek dla osób komunikatywnych, kreatywnych, chętnych do współdziałania ze względu na charakter pracy - z człowiekiem chorym i niesamodzielnym.
Celem kształcenia, w tym zawodzie, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań związanych z:

 • udzielaniem pomocy i świadczeniem usług opiekuńczych osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia,
 • pomocą podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych, takich jak: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie,
 • pielęgnacją oraz dbałością o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych,
 • udzielaniem pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
 • mobilizowaniem podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań.
Absolwent tego kierunku pracę znaleźć może:
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • domach opieki nad osobami starszymi,
 • zakładach opiekuńczo - wychowawczych,
 • ośrodkach terapeutycznych,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • ma też możliwość otworzenia własnej działalności.
    Dodać należy, że zmieniająca się struktura wieku w państwach Europy powoduje, że wykwalifikowani asystenci osoby niepełnosprawnej (opiekunki środowiskowe) są pilnie poszukiwani zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy.
Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA.

                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2020