Technik usług pocztowych i finansowych

dodany przez dnia 2011-02-26

   Szkoła kształci dorosłych w systemie zaocznym.
    Przewidywane zajęcia edukacyjne z przedmiotów to: ● działalność usługowo – marketingowa ● usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym ● usługi finansowe w obrocie krajowym i zagranicznym ● pracownia pocztowo – finansowa ● język obcy zawodowy ● specjalizacja
   Praktyka zawodowa przewiduje, m.in. naukę organizacji urzędu pocztowego, wykonywanie czynności związanych z realizacją procedur usług pocztowych, obsługę kasową (w tym również w zakresie obsługiwania obrotu oszczędnościowego, czekowego, wpłat na rachunki bankowe i inne) oraz obsługę stanowisk ekspedycyjno – rozdzielczych.
Podstawowym celem kształcenia słuchaczy jest przygotowanie ich do świadczenia usług pocztowych i finansowych w sektorze pocztowym na stanowiskach bezpośredniej obsługi klienta.
   Absolwenci mogą znajdować zatrudnienie w urzędach i agencjach pocztowych, bankach oraz firmach ubezpieczeniowych.
   Po ukończeniu nauki absolwenci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego uzyskują tytuł: technik usług pocztowych i finansowych.                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2020