Technik informatyk

dodany przez dnia 2011-02-26

    Podczas dwóch lat nauki w szkole policealnej uczniowie (słuchacze) zapoznają się z podstawami wiedzy technicznej, systemami i sieciami komputerowymi, technikami programowania, programami użytkowymi oraz z zagadnieniami gospodarki rynkowej.
Pod koniec kształcenia wprowadzone są dwie specjalizacje: grafika komputerowa oraz eksploatacja sprzętu komputerowego ze szczególnym uwzględnieniem administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych i sieci komputerowych.
W trakcie zajęć specjalizacyjnych słuchacze zapoznają się z zasadami cyfrowego tworzenia i przetwarzania obrazów oraz z eksploatacją sprzętu dotyczącą montażu, naprawy, konserwacji i obsługi serwisowej.
    Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań.
Celem kształcenia na kierunku: technik informatyk jest przygotowanie naszych absolwentów do podjęcia pracy we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.
    Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.
    Zawód technik informatyk należy w sferze zatrudnienia do zawodów bardzo poszukiwanych. Nasza szkoła posiada wieloletnią tradycję w kształceniu średniej kadry informatycznej.                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2020