Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

dodany przez dnia 2019-11-28

Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie informuje, że w Szkole oraz w jej obszarach funkcjonuje monitoring. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia Szkoły. Obszar objęty nadzorem w postaci monitoringu jest oznaczony poprzez tabliczki z piktogramami kamery i obejmuje korytarze, oraz wejścia do budynku Szkoły. Podstawą prawną jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowego oraz art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Z klauzulą informacyjną dotyczącą praw osób, których wizerunek został rejestrowany można zapoznać się w siedzibie Szkoły, na tablicach ogłoszeń oraz klikając na poniższy link „Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu”
 „Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu”                   
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2022