Projekt edukacyjny z wykorzystywaniem zasobów biblioteki

dodany przez dnia 2018-01-03

Projekt  edukacyjny z wykorzystywaniem zasobów biblioteki: Motyw przyrody w literaturze, sztuce i fotografii
Kl. III TCPG/FT


Główne założenia:

 • rozbudzanie motywacji do czytania,
 • zachęcanie do czytania konkretnych pozycji książkowych, lektur, a nie tylko ich opracowań,
 • rozwijanie aktywności i ciekawości związanej ze światem książki,
 • rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie,
 • rozwijanie zainteresowań i pasji – głównie fotografii.

 

Cele projektu:

1.    Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
2.    Promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów.
3.    Poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących zainteresowań uczniów, poprzez korzystanie z literatury.

 

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
 • poprawa stanu czytelnictwa w szkole,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • kształcenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
 • rozwijanie zainteresowań – literackich, fotograficznych, graficznych itp.

 

Metody i formy realizacji:

 

 1. Wybór fragmentów epickich i lirycznych, dobór do nich odpowiedniego podkładu muzycznego.
 2. Wykonanie przez uczniów zdjęć inspirowanych wybranym motywem przyrodniczym z literatury.
 3. Wykonanie przez uczniów prezentacji wybranych fragmentów w formie montażu słowno-muzycznego.
 4. Wykonanie przez uczniów prezentacji zdjęć i wybór 12 najlepszych do kalendarza „Pory roku okiem fotografa”.
 5. Zaprezentowanie zdjęć w formie gazetki ściennej i kalendarza.

 

W miesiącach październik – grudzień 2017 roku, uczniowie klasy III TCPG/FT wzięli udział w projekcie edukacyjnym z wykorzystaniem zasobów biblioteki. Za temat przewodni wybrano „Motyw przyrody”. Jest to temat rozległy, więc zawęziliśmy go do literatury, muzyki i fotografii.


W październiku I grupa uczniów mała za zadanie wybranie z tekstów literackich najpiękniejszych fragmentów związanych z przyrodą, naturą i porami roku. Dzięki bogatym zasobom biblioteki szkolnej było to zadanie proste. Do projektu wybrano 56 fragmentów, ale ze względu na ich ogrom do montażu muzyczno-słownego użyto ich 10.

 
II grupa w tym czasie zajmowała się doborem muzyki. To zadanie było nieco trudniejsze, bo skupiliśmy się na utworach muzyki klasycznej i ich poszukiwanie związane były często z poznawaniem ich twórców od nowa, bądź na nowo.
 
 

Przez cały czas trwania projektu uczniowie przesyłali zdjęcia związane z naturą, tworząc ich bazę. Wiele fotografii powstało podczas wycieczki warsztatowej do Krakowa i Rzeszowa.
 
 

W dniu 18. grudnia odbyła się prezentacja słowno-muzyczno-fotograficzna w ramach podsumowania projektu.

 1. Na początku została przedstawiona prezentacja zdjęć, ostateczna selekcja i wybór 12 najlepszych do kalendarza.
 2. Kolejnym punktem było odtworzenie listy wybranych motywów muzycznych. Na naszej liście znalazły się następujące utwory:
 • Ludwig van Beethoven – VI symfonia „Pastoralna”
 • Antonio Vivaldi – „Cztery pory roku”
 • Igor Strawiński – „Święto wiosny”
 • Fryderyk Chopin – mazurek a-moll „Wiosenny walc”
 • Franz Schubert – „Serenade”
 • Jan Sebastian Bach – „Adagio”
 • Piotr Czajkowski „Pory roku” op. 37 bis

 

3.    Ostatnią częścią naszego montażu była deklamacja wierszy i prezentacja wybranych fragmentów tekstów literackich z podkładem muzycznym:

 • Biblia – opis raju
 • Mikołaj Rej „Żywot człowieka poczciwego” – idealizacja natury
 • Jan Kochanowski „Pieśń świętojańska…” – pochwała natury i pracy
 • J. W. Goethe „Król Olch” – groźna i tajemnicza przyroda
 • Adam Mickiewicz „Lilie”, „Świteź”, „Pan Tadeusz” – piękno krajobrazu tłem wielu wydarzeń
 • K. Przerwa-Tetmajer „Melodia mgieł nocnych” – impresjonistyczne obrazowanie
 • Leopold Staff „Deszcz jesienny” – dekadentyzm w opisie przyrody
 • W. S. Reymont „Chłopi” – człowiek wpleciony w koło natury
 • Czesław Niemem „Wspomnienie” – jesienne inspiracje
 • Piotr Rogucki „Jesień”- współczesne widzenie jesieni

 

 


Podsumowanie.


Projekt spełnił swoje główne założenia. Młodzież biorąca udział w nim już przez samo przebywanie w bibliotece rozwijała swoje zainteresowania czytelnicze, korzystała z jej zasobów, często wypożyczając różnorodne pozycje - nie tylko lektury szkolne.
Stan czytelnictwa w klasie poprawił się – każdy z uczniów w ramach dodatkowych zadań na lekcji języka polskiego ma zaprezentować (lub już to zrobił) treść 2 dowolnych książek w semestrze – otrzymuje za to ocenę z aktywności. Jest to dodatkowa motywacja do czytania.
Najważniejszą dla mnie – jako polonisty – wykształconą przez uczniów umiejętnością jest przekład intersemiotyczny – czyli umiejętność przekształcania jednego rodzaju sztuki na inny,  inspirowanie się literaturą czy muzyką i tworzenie fotograficznych obrazów.
Pomimo tego, że są to działania pracochłonne i długofalowe warto zachęcać uczniów do brania w nich udziału, bo rozwijają swoje pasje, sami mogą wpływać na dobór treści i kreować swoje wizje świata.

                                      

 

 Justyna Czekańska
 Artykuł PDF >>                   
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2019