„Historia w moim domu. Droga do wolności” – wystawa historyczna

dodany przez dnia 2017-12-19

W dniu 13. grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie odbyła się wystawa historyczna pt. „Historia w moim domu. Droga do wolności", która stanowiła część projektu edukacyjnego realizowanego w tej klasie pod takim samym tytułem.
Wystawa powstała z inicjatywy Pani Doroty Bałuki, zaś w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia pomogła Pani Barbara Marszałek – wychowawca klasy I.

 

Na otwarciu wystawy obecni byli zaproszeni Goście: Pan  Krzysztof Gierlach-przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wychowania Oddział w Krośnie, Pani Urszula Rymarz  i Pan Jan Bałuka -przedstawiciele Związku Zawodowego „Solidarność”, Pan Lesław Wilk - przedstawiciel Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie, Pan Andrzej Józefczyk- redaktor gazety „Podkarpacie”, Dyrekcja szkoły w osobach Pani Dyrektor Bożeny Cząstki,  i Pani Wicedyrektor Elżbiety Kubit, uczniowie klasy IV Technikum Nr 7, jak i organizatorki.

 

Na wstępie Pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych i oficjalnie otworzyła wystawę. Następnie każdy z zaproszonych gości zabrał głos i wyraził swoje odczucia i wrażenia dotyczące wystawy.
Eksponaty prezentowane na wystawie udostępnione zostały dzięki zaangażowaniu uczniów, słuchaczy i nauczycieli naszej szkoły.  Przedmioty eksponowane na wystawie pochodzą z prywatnych zbiorów darczyńców.

 

Wśród eksponatów znalazło się wiele unikatowych przedmiotów, takich jak:

 • Nieśmiertelnik żołnierza austro-węgierskiego z okresu I wojny światowej,
 • Modlitewniki  z XIX/XX wieku,
 • Niemiecka książeczka pracownicza z  II wojny światowej,
 • Widokówki XIX/ XX wiek,
 • Gazety wydawane w Generalnym Gubernatorstwie  z okresu II wojny światowej,
 • Odznaka pułkowa: VI pułk strzelców – wersja żołnierska,
 • Francuska menażka -  I wojna światowa,
 • Pochwa do noża szturmowego produkcji austro-węgierskiej -  I wojna światowa,
 • Klamra carska -  I wojna światowa,
 • Dowód osobisty z okresu II wojny światowej,
 • Polski paszport datowany na1930 rok,
 • Niezarejestrowana maszyna do pisania z okresu działalności NZZ „Solidarność”- lata 1981-1983,
 • Pamiątki z okresu internowania członków „Solidarności”.

 

Lista wyeksponowanyvh przedmiotów jest jeszcze bardzo długa, ponieważ udało nam się zgromadzić około 100 pozycji.

 

Wystawa trwała od 13 do 15 grudnia. Uczniowie i słuchacze mogli podziwiać zgromadzone eksponaty, dotknąć ich, przeczytać stare gazety, czasopisma i wczuć się w atmosferę ówczesnych czasów.
Pani Dorota Bałuka jako nauczyciel historii  oprowadzała zwiedzających, udzielała odpowiedzi na zadawane pytania. Wszystko odbywało się przy akompaniamencie pięknych pieśni żołnierskich, które wprowadzały nas w atmosferę zadumy, refleksji nad mijającym czasem i trudną drogą  do odzyskania niepodległości.
Wystawa pokazała historię naszego państwa od czasów -  przed pierwszą wojną światową aż do roku 1983.
Myślę, że była to dla nas wszystkich ciekawa lekcja historii. Niektórzy byli zaskoczeni tym, że posiadają w domach tak cenne pamiątki, rzeczy do których nie przywiązywali wagi,  a okazały się naprawdę ważne historycznie.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy udostępnili nam swoje rodzinne „skarby”, bo bez nich ta wystawa nie mogłaby się odbyć.

 

Barbara Marszałek, Dorota Bałuka

 

 

 

Wystawa historyczna

 
                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2019