Wspólne czytanie

dodany przez dnia 2017-12-14

"Ktoś powie, że czytać każdy umie, zaprawdę mało kto czytać potrafi."
 Cyprian Kamil Norwid

 

W dniu 12. grudnia br. uczniowie klasy II TCPG/FT wraz z Panią Elżbietą Misiak-Gancarz, oraz wychowawcą - Krystyną Wilk wzięli udział we wspólnym czytaniu   fragmentów dzieł literackich z poszczególnych epok, zawierających ciekawe opisy fauny i flory.  Książki, z których pochodziły cytaty zostały wypożyczone z biblioteki szkolnej. Uwagę uczniów zwróciły między innymi takie pozycje jak: „Mitologia Grecka i Rzymska” Jana Parandowskiego, „Balladyna” Juliusza Słowackiego, „Pieśń świętojańska o Sobótce”  Jana Kochanowskiego, „Świtezianka” i „ Pan Tadeusz”  Adama Mickiewicza, „Nad Niemnem”  Elizy Orzeszkowej, oraz „Chłopi”  Władysława Reymonta.  Czytanie wybranych fragmentów książek zostało uzupełnione przez nauczyciela języka polskiego -  Panią Elżbietę Misiak-Gancarz, która wyjaśniła uczniom,  jak dużą rolę w  literaturze pełnią opisy przyrody. To właśnie one stanowią dopełnienie prozy lub wiersza.

 

Mamy nadzieję, że wspólne odnajdywanie piękna w opisach przyrody wymienionych książek zachęci uczniów do częstszego sięgania po literaturę piękną, a występujące tam opisy przyrody przeczytają z należytą im uwagą.
 

Krystyna Wilk


Projekt edukacyjny z wykorzystaniem zasobów biblioteki:
Motywy przyrody w literaturze poszczególnych epok – przykłady opisu fauny i flory.

 
                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2019