SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY

dodany przez dnia 2017-08-17

FOTOTECHNIK
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży

 
    Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość estetyczną. Pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub plenerze, dokonuje zapisu i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych. Nauka zawodu obejmuje przedmioty teoretyczne, zajęcia praktyczne i  praktyki zawodowe.

W trakcie 4-letniego cyklu nauczania zdobywa następujące umiejętności:
 • wykonywanie zdjęć do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowych;
 • wykonywanie maszynowej obróbki chemicznej materiałów termograficznych;
 • przetwarzanie metodami elektronicznymi informacji obrazowej zapisanej na nośnikach magnetycznych;
 • posługiwanie się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
 • kontrolowanie i regulowanie fizykochemicznych i sensytometrycznych parametrów procesów chemicznej obróbki materiałów fotograficznych;
 • prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w fototechnice i obróbce chemicznej materiałów fotograficznych oraz sprzętu i urządzeń fototechnicznych;
 • przewidywanie i zapobieganie zagrożeniom wynikającym ze stosowania toksycznych odczynników chemicznych;
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych;
 • posługiwanie się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów;
 • wykonywanie ręcznej i maszynowej obróbki chemicznej materiałów fotograficznych.

Możliwości zatrudnienia:
 • w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych,
 • w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp.
 • w agencjach fotograficznych i reklamowych,
 • w wydawnictwach i drukarniach,
 • w telewizji i wytwórniach filmowych,
 • w przemyśle optoelektronicznym,
 • w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym,
 • w przemyśle fotooptycznym i optycznym,
 • laboratoriach fotograficznych laboratoriach różnych profilach.Przeciwwskazania zdrowotne: skłonność do uczuleń skórnych oraz dróg oddechowych, daltonizm.

O zdrowotnych możliwościach wykonywania zawodu decyduje lekarz medycyny pracy.

 

Dodatkowe informacje >>>

Terminy rekrutacji - strona KO Rzeszów >>>

Strona naboru elektronicznego >>>

 

 

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH,
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży

 

 

    Jeżeli interesujesz się techniką komputerową, masz zmysł plastyczny, wysokie poczucie estetyki i cechuje Cię dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań – przyjdź do nas!

 

 


Tu nauczysz się:
 • planować procesy DTP,
 • tworzyć projekty graficzne materiałów drukowanych,
 • planować proces wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym,
 • tworzyć publikacje multimedialne,
 • wykonywać skład tekstu, naświetlać klisze do druku,
 • przygotowywać materiały cyfrowe do procesu drukowania,
 • obsługiwać urządzenia stosowane w procesie tworzenia produktów poligraficznych,
 • stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów,

oraz obsługiwać takie programy, jak:
 • Corel Draw (grafika wektorowa),
 • Adobe Photoshop (grafika rastrowa),
 • Adobe InDesign (skład tekstu),
 • Adobe Acrobat Professional (tworzenie publikacji PDF),
 • Adobe Dreamweaver (tworzenie stron WWW),
 • Adobe Flash (animacje flashowe na stronach WWW),
 • Adobe Premiere (montaż filmów),
a więc zostaniesz TECHNIKIEM GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
 
    Dyplom zawodowy, potwierdzający posiadane kwalifikacje, będzie uprawniał Cię do podjęcia pracy w:
 • przemyśle poligraficznym,
 • wydawnictwach,
 • agencjach reklamowo - wydawniczych,
 • studiach fotografii cyfrowej.

Uwaga!!!
Dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych/technik grafiki i poligrafii cyfrowej przeciwwskazaniem jest: wada wzroku (daltonizm).
Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydawane, w szkole, po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Należy dodać, że wszystkim uczniom technikum dla młodzieży, przez cały okres trwania nauki (4 lata), szkoła zapewnia bezpłatne podręczniki.

 

Dodatkowe informacje >>>

Terminy rekrutacji - strona KO Rzeszów >>>

Strona naboru elektronicznego >>>

 
                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2019