SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH

dodany przez dnia 2017-05-12

 • Szkoły Policealne dla Dorosłych

oferowane kierunki:

 

 • Technik masażysta NOWOŚĆ
 • Terapeuta zajęciowy NOWOŚĆ
 • Opiekunka dziecięca NOWOŚĆ
 • Asystent osoby niepełnosprawnej NOWOŚĆ
 • Technik rachunkowości - 2 lata (4 semestry)
 • Technik administracji - 2 lata (4 semestry)
 • Technik informatyk - 2 lata (4 semestry)
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia - 2 lata (4 semestry)
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1,5 roku (3 semestry)
 • Technik usług kosmetycznych - 2 lata (4 semestry)
 • Technik archiwista - 2 lata (4 semestry)
 • Opiekunka środowiskowa - 1 rok (2 semestry)
 • Opiekun w domu pomocy społecznej - 2 lata (4 semestry)
 • Opiekun medyczny - 1 rok (2 semestry)
 • Florysta - 1 rok (2 semestry)

Konsultacje odbywają się w trybie zaocznym 2-3 razy w tygodniu
w dni powszednie od godz. 15:00 - 19:05 
w soboty od godz. 8:00- 13:05

Terminy rekrutacji:
 

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyjęcie - druk do uzupełnienia
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
 • dokument tożsamości do wglądu
 • 1 zdjęcie
 • zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2021