Wymagane dokumenty

Dodany dnia 2016-04-12

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

  • podanie (wzór do pobrania na stronie)
  • świadectwa (kserokopia) oryginał do wglądu
  • zaświadczenie lekarskie (aktualne)
  • kserokopia dowodu osobistego
  • 2 zdjęcia (podpisane)
Przy składaniu podania obowiązuje komplet dokumentów!


   Wniosek o przyjęcie do LO dla dorosłych >>>    Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych >>>    Regulamin ZSKU - załącznik do podania >>>            
Copyright © ZSKU Krosno 2016