Wymagane dokumenty

dodany przez dnia 2016-04-12

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

  • podanie (wzór do pobrania na stronie)
  • świadectwa (kserokopia) oryginał do wglądu
  • zaświadczenie lekarskie (aktualne)
  • kserokopia dowodu osobistego
  • 2 zdjęcia (podpisane)

Przy składaniu podania obowiązuje komplet dokumentów!
 Wniosek o przyjęcie do LO dla dorosłych >>>    Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych >>>    Regulamin ZSKU - załącznik do podania >>>           
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2017