OFERTA KURSÓW

dodany przez dnia 2011-02-14

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Decyzją Nr WSA. 021-7/05 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2005r. Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzące w skład Zespołu Kształcenia Ustawicznego w Krośnie otrzymało akredytację w zakresie niżej wymienionych form:

 


Księgowość wspomagana komputerem 160 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z księgowością,
 2. Nabycie wiedzy z zagadnień uproszczonych form ewidencji do pracy w pełnej księgowości lub przy prowadzeniu księgowości uproszczonej,
 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie księgowości,
 4. Nabycie umiejętności związanych z samozatrudnieniem

 


Księgowość małych firm - uproszczone formy 120 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z księgowością,
 2. Nabycie wiedzy z zagadnień uproszczonych form ewidencji do pracy w pełnej księgowości lub przy prowadzeniu księgowości uproszczonej,
 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie księgowości,
 4. Nabycie umiejętności związanych z samozatrudnieniem.
   

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 120 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z handlem,
 2. Nabycie wiedzy z zagadnień dotyczących obsługi klienta, organizacji pracy jednostek handlowych, marketingu handlowego i towaroznawstwa,
 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie handlu,
 4. Nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych i urządzeń wspomagających handel.
   

Gospodarka magazynowa wspomagana komputerem 120 godz.

 1. Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu:
 • gospodarki magazynowej,
 • organizowania dostaw towarów i ich przechowywania i transportu,
 • przeprowadzania odbioru ilościowego i jakościowego,
  dokumentacji magazynowej i inwentaryzacji,
 1. Nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych wspomagających gospodarkę magazynową.
   

Podstawy obsługi komputera 40 godz.

 1. Zapoznanie z systemem operacyjnym Windows XP,

 2. Nabycie umiejętności obsługi edytora tekstu,

 3. Nabycie umiejętności wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego,

 4. Nabycie umiejętności korzystania z Internetu i poczty elektronicznej.


ECDL 40 godz.

Nabycie kwalifikacji niezbędnych do efektywnego wykorzystania możliwości jakie niosą technologie informatyczne.
PROGRAM KURSU W POSTACI SIEDMIU MODUŁÓW:
 

 • Podstawy technik informatycznych - nabycie wiedzy na temat kluczowych pojęć dotyczących użytkowania komputerów i wykorzystania ich w społeczeństwie,
 • Użytkowanie komputerów - nabycie wiedzy na temat podstawowych zasad organizacji środowiska pracy do efektywnego wykorzystania komputera,
 • Edytor tekstu - nabycie umiejętności przetwarzania tekstu "Microsoft Word" w celu tworzenia dokumentów,
 • Arkusze kalkulacyjne - nabycie umiejętności projektowania i stosowania arkusza kalkulacyjnego oraz znajomości jego podstawowych funkcji,
 • Bazy danych - nabycie umiejętności tworzenia małej bazy danych przy użyciu standardowego pakietu bazy danych oraz tworzenia zapytań i raportów z istniejącej bazy danych,
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna - nabycie umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia prezentacji (umiejętność tworzenia, formatowania, modyfikacji i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem różnych układów, slajdów z przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania)
 • Usługi w sieciach informatycznych - nabycie znajomości pojęć sieciowych, umiejętności korzystania z poczty elektronicznej, i wiedzy o tym co jest dostępne w sieciowych serwisach informacyjnych.

Grafiki komputerowej 40 godz.

 1. Nabycie umiejętności z zakresu obsługi programów:
 • Photoshop
 • CorelDRAW
 • AutoCAD

Oferta kursowa w roku szkolnym 2017/2018

Organizujemy kursy w zakresie:


Kursy ekonomiczne


Asystentka - sekretarka 80 godz.

 1. Nabycie umiejętności wykazywania się kulturą osobistą oraz utrzymywanie wyglądu i prezentacji osobistej,

 2. Nabycie umiejętności organizacji i utrzymanie estetyki sekretariatu i gabinetu szefa,

 3. Nabycie umiejętności organizacji pracy biurowej,

 4. Nabycie umiejętności sporządzania korespondencji w sprawach handlowych, osobowych i administracyjnych,

 5. Nabycie umiejętności obsługi biurowych środków technicznych i środków łączności,

 6. Nabycie umiejętności obsługi interesantów oraz organizacja podróży i spotkań,

 7. Nabycie umiejętności zastosowania komputera w sekretariacie.


Kadry - płace 60 godz.

 1. Umiejętność prowadzenia spraw osobowych w każdej jednostce organizacyjnej,
   

 2. Znajomość zagadnień i przepisów prawa pracy i zasad wynagradzania,
   

 3. Praktyczne zastosowanie przepisów prawa pracy
   

 4. Umiejętność prowadzenia rozrachunków z pracownikami
   


Księgowość wspomagana komputerem 180 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z księgowością,

 2. Nabycie wiedzy z zagadnień pełnej księgowości wymaganej do pracy w pełnej księgowości lub przy prowadzeniu księgowości uproszczonej,

 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie księgowości,

 4. Nabycie umiejętności związanych z samozatrudnieniem.


Prowadzenie własnej firmy 40 godz.

 1. Przygotowanie do:

 • założenia własnej firmy,

 • samodzielnego rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,

 • organizowania działalności firmy w środowisku gospodarczym,

 • prowadzenia księgowości, podatków, płac, ZUS,

 • zagadnień odpowiedzialności małego przedsiębiorcy.


Organizacja agroturystyki 40 godz.

 1. Nabycie umiejętności praktycznych związanych z rozpoczęciem działalności agroturystycznej,

 2. Nabycie umiejętności związanych z organizowaniem działalności agroturystycznej,

 3. Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi finansowania działalności agroturystycznej,

 4. Nabycie umiejętności sporządzania biznes planu,

 5. Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi doradztwa i negocjacji w biznesie,

 6. Przygotowanie uczestnika do prowadzenia działalności agroturystycznej.


Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 80 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z handlem,

 2. Nabycie wiedzy z zagadnień dotyczących obsługi klienta, organizacji pracy jednostek handlowych, marketingu handlowego i towaroznawstwa,

 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie handlu,

 4. Nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych i urządzeń wspomagających handel.
   


Gospodarka magazynowa wspomagana komputerem 80 godz.

 1. Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu:

 • gospodarki magazynowej,

 • organizowania dostaw towarów i ich przechowywania i transportu,

 • przeprowadzania odbioru ilościowego i jakościowego,

 • dokumentacji magazynowej i inwentaryzacji,

 1. Nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych wspomagających gospodarkę magazynową.


Kancelaryjno - archiwalny 40 godz.

 1. Nabycie wiedzy na temat teorii i metodyki archiwalnej z uwzględnieniem organizacji i metody pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt,

 2. Nabycie umiejętności postępowania z dokumentacją oraz poznanie rodzajów współczesnej dokumentacji wraz z jej klasyfikacją i kwalifikacją,

 3. Nabycie wiedzy na temat organizacji sieci archiwalnej, organizacji pracy kancelaryjnej (instrukcja kancelaryjna, wykaz akt) oraz ogólnych zasad porządkowania różnych rodzajów dokumentacji.
   


Kursy BHPBHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 8 godz.

 1. Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną praca,

 • zagrożeń związanych z wykonywana pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.


BHP dla pracowników administracyjno - biurowych 14 godz.

 1. Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami i higieny pracy,

 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 


Kursy komputeroweSieci komputerowe - tworzenie i administracja 40 godz.

 1. Kurs w swoim zakresie obejmuje:

 • Podstawowe informacje o sieciach komputerowych - protokoły, adresacja, topologie

 • Identyfikowanie i dobieranie sprzętu sieciowego

 • Projektowanie sieci komputerowych

 • Montaż i konfigurację sieci komputerowych i urządzeń sieciowych

 • Kontrolowanie stanu technicznego, konserwacja i naprawa sieci komputerowych

 • Zabezpieczanie sieci komputerowychKurs grafiki komputerowej I i II stopnia 40 godz.

 1. Nabycie umiejętności z zakresu obsługi programów:

 • Photoshop

 • CorelDRAW

 • AutoCAD
   


Podstawowa obsługa komputera 40 godz.

 • Zapoznanie z systemem operacyjnym Windows XP,

 • Nabycie umiejętności obsługi edytora tekstu,

 • Nabycie umiejętności wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego,

 • Nabycie umiejętności korzystania z Internetu i poczty elektronicznej.
   


Tworzenie stron WWW 40 godz.

 • Profesjonalne zdobycie wiedzy z zakresu tworzenia własnych stron internetowych

 • Poznanie wybranych zastosowań i narzędzi informatycznych z danego zagadnienia.


ECDL 40 godz.

Nabycie kwalifikacji niezbędnych do efektywnego wykorzystania możliwości jakie niosą technologie informatyczne.
PROGRAM KURSU W POSTACI SIEDMIU MODUŁÓW:

 • Podstawy technik informatycznych - nabycie wiedzy na temat kluczowych pojęć dotyczących użytkowania komputerów i wykorzystania ich w społeczeństwie,
 • Użytkowanie komputerów - nabycie wiedzy na temat podstawowych zasad organizacji środowiska pracy do efektywnego wykorzystania komputera,
 • Edytor tekstu - nabycie umiejętności przetwarzania tekstu "Microsoft Word" w celu tworzenia dokumentów,
 • Arkusze kalkulacyjne - nabycie umiejętności projektowania i stosowania arkusza kalkulacyjnego oraz znajomości jego podstawowych funkcji,
 • Bazy danych - nabycie umiejętności tworzenia małej bazy danych przy użyciu standardowego pakietu bazy danych oraz tworzenia zapytań i raportów z istniejącej bazy danych,
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna - nabycie umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia prezentacji (umiejętność tworzenia, formatowania, modyfikacji i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem różnych układów, slajdów z przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania)
 • Usługi w sieciach informatycznych - nabycie znajomości pojęć sieciowych, umiejętności korzystania z poczty elektronicznej, i wiedzy o tym co jest dostępne w sieciowych serwisach informacyjnych.


Oprogramowanie biurowe I, II i III stopnia 40 godz.

 • Nabycie umiejętności przetwarzania tekstu efektywnego wykorzystania edytora tekstu "Microsoft Word" w celu tworzenia dokumentów,

 • Nabycie umiejętności projektowania i stosowania arkusza kalkulacyjnego oraz znajomości jego funkcji.

 • Nabycie umiejętności tworzenia bazy danych przy użyciu standardowego pakietu bazy danych oraz tworzenia zapytań i raportów z istniejącej bazy danych.
   


Word I i II stopnia 40 godz.

 • Nabycie umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu,

 • Nabycie umiejętności wykonywania zadań związanych z tworzeniem, formatowaniem, drukowaniem dokumentów i przygotowaniem ich do rozpowszechnienia (dystrybucji),

 • Nabycie umiejętności kopiowania i przenoszenia fragmentów tekstu w obrębie jednego dokumentu i pomiędzy otwartymi dokumentami,

 • Nabycie umiejętności stosowania niektórych funkcji zaawansowanych związanych z tworzeniem standardowych tabel, umieszczaniem w tekście obrazów i grafik, a także tworzenie korespondencji seryjnej.


Excel I i II stopnia 40 godz.

 • Umiejętność wykonywania zadań związanych z tworzeniem, formatowaniem, modyfikacją i zastosowaniem arkusza w wybranych obszarach zastosowania,

 • Umiejętność tworzenia standardowych formuł matematycznych i logicznych, używając podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych,

 • Umiejętność tworzenia i formatowania wykresów.Obsługa platformy "MOODLE" 35 godz.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych chęcią zapoznania się z obsługą platformy edukacyjnej Modle oraz tworzeniem i prowadzeniem na platformie kursów metodą kształcenia na odległość.

 • Nabycie umiejętności konfiguracji i obsługi platformy Moodle,

 • Zapoznanie się z narzędziami umożliwiającymi stworzenie kursu poprzez umieszczanie materiałów dydaktycznych,

 • Nabycie umiejętności aktywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych metodą e-learningu.


 


Kursy gastronomiczne
Kurs barmański 55 godz.

 • Nabycie właściwej postawy kelnera - barmana,

 • Nabycie umiejętności prawidłowej obsługi gościa za barem,

 • Poznanie "złotych reguł" - miksologii napojów mieszanych,

 • Nabycie umiejętności sporządzania drinków

 • Poznanie receptur drinków klasycznych.


Kurs kelnerski 55 godz.
 

 • Nabycie właściwej postawy kelnera,

 • Nabycie prawidłowej umiejętności, obsługi gościa,

 • Zapoznanie ze sprzętem kelnerskim

 • Poznanie różnych form obsługi,

 • Poznanie właściwych zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzecznościowych
   


 

Termin kursu będzie podany po zebraniu grupy 15 osób

Dokonywanie zgłoszeń pod numerem telefonu:

013-43-688-21 w. 22

 

                     
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2021