TECHNIK MASAŻYSTA

dodany przez dnia 2015-06-12

    Technik masażysta jest profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia, realizującym swoje zadania zawodowe w kontakcie z ludźmi, będącymi w różnej kondycji zdrowotnej, rodzinnej, społecznej i zawodowej.

Masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy. Kandydata do tego zawodu powinny cechować: dobry stan zdrowia, pozytywne nastawienie do pracy w zawodzie, łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, chęć niesienia pomocy innym, umiejętność pracy w zespole rehabilitacyjnym, umiejętność wyrażania uczuć: życzliwości, przyjaźni, akceptacji.
Do zadań masażysty należy: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pacjentem, wyjaśnianie wpływu fizykoterapii i kinezyterapii na organizm człowieka, wykonywanie masażu klasycznego w profilaktyce i leczeniu, wykonywanie masażu punktowego, wykonywanie masażu sportowego, wykonywanie masażu kosmetycznego, współpraca w zespole terapeutycznym, planowanie i organizowanie własnej pracy, korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych, popularyzowanie zachowań prozdrowotnych, postępowanie zgodnie z zasadami etyki, prowadzenie dokumentacji pacjenta, korzystanie z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych, wyjaśnianie zasad i technik podstawowych metod masażu.
Technicy masażyści mogą podejmować pracę w:
  • zakładach rehabilitacyjnych
  • uzdrowiskach,
  • gabinetach kosmetycznych,
  • zakładach pomocy społecznej,
  • przychodniach,
  • zakładach opiekuńczo – leczniczych,
  • gabinetach odnowy biologicznej,
  • klubach sportowych,
  • klinikach i szpitalach,
  • własnych gabinetach, prowadząc działalność gospodarczą.
                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2020