TECHNIK ARCHIWISTA

dodany przez dnia 2015-06-12

Czas trwania nauki – 2 lata.
Kształcenie w zawodzie technik archiwista, ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych, takich jak:

  • zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum zakładowego,
  • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego,
  • opracowywanie zasobu archiwalnego,
  • klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji archiwalnej,
  • opracowywanie inwentarza książkowego,
  • obsługiwanie komputerowego systemu informacji archiwalnej,
  • zabezpieczanie dokumentacji archiwalnej,
  • zarządzanie dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostkach organizacyjnych,

Absolwenci mogą podjąć pracę w archiwach państwowych i niepaństwowych, gromadzących zasoby historyczne i bieżące, składnicach akt oraz w archiwach zakładowych.
                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2020