OPIEKUN MEDYCZNY

dodany przez dnia 2015-06-12

Czas trwania nauki – 1 rok.

Podstawowym celem kształcenia słuchacza w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowanie go do realizacji następujących zadań:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio – psycho – społecznych,
 • asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwacja, dezynfekcja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
 • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Absolwent tego kierunku pracę znaleźć może:

 • w domach pomocy społecznej,
 • domach opieki nad osobami starszymi,
 • zakładach opiekuńczo - wychowawczych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • ośrodkach terapeutycznych,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • ma też możliwość otworzenia własnej działalności.

Według wielu prognoz rynku pracy, to właśnie opiekun medyczny będzie jednym z najbardziej poszukiwanych pracowników. I to już w niedalekiej przyszłości. Ma to związek z postępującym starzeniem się społeczeństwa. Coraz wyraźniej wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, co pozwala znaleźć zatrudnienie wielu osobom zarówno w kraju jak i za granicą.
                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2020