ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

dodany przez dnia 2015-06-12

Asystent osoby niepełnosprawnej jest zawodem nowym, w obszarze medyczno - społecznym, związanym z pomocą społeczną.
Celem głównym działań zawodowych asystenta jest, systematyczne, wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości.
Asystent osoby niepełnosprawnej:

  • pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej,
  • planuje indywidualny program pomocy, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne,
  • doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych i zawodowego przekwalifikowania się,
  • świadczy opiekę nad osobą niepełnosprawną w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego,
  • wspiera osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności życiowej,
  • motywuje osobę niepełnosprawną do aktywności społecznej i zawodowej.
Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy.
Asystent osoby niepełnosprawnej uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Perspektywy zatrudnienia: absolwenci kierunku asystent osoby niepełnosprawnej posiadają pełne uprawnienia do pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo, z osobami niewidomymi i głuchoniemymi, z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną psychicznie i ruchowo, z osobami chorymi na SM.
                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2020