Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

dodany przez dnia 2020-04-14

1. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

 

2. Informacja dodatkowe

W szkole organizaowane są warsztaty fotograficzne, dodatkowe zajęcia. Uczniowie wielokrotnie brali udział w zajęciach i stażach organizowanych w ramach projektów wspólfinasnowanych ze środków EFS.

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja 1:

PGF.04. Przygotowywanie, oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,

 

 • Kwalifikacja 2:

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Każda kwalifikacja kończy się egzaminem państwowym i wydaniem świadectwa o ukończeniu kwalifikacji w ramach zawodu.

 

4. Sylwetka absolwenta

Jako technik grafiki i poligrafii cyfrowej będziesz się zajmować:

 • szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania.
 • obsługą różnego rodzaju programów graficznych oraz typowych programów do składu komputerowego
 • z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonywaniem za pomocą sprzętu komputerowego obróbki materiałów graficznych i tekstu, korekty kolorów, formatowaniem tekstu i grafiki, rozmieszczeniem tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim
 • dobieraniem procesów i ustalaniem parametrów drukowania w różnych technikach drukarskich
 • obsługą cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii
 • eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących
 • modelowaniem, drukowaniem i obróbką wydruków 3D

 

 

5. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej znajdzie zatrudnienie w:

 • wydawnictwach – w przygotowywaniu i projektowaniu publikacji
 • drukarniach – w procesach przygotowawczych i reprodukcyjnych
 • obsłudze maszyn i urządzeń cyfrowych
 • obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią
 • zakładach poligraficznych – m.in. przy projektowaniu opakowań, drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce
 • agencjach reklamowych – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, wystawiennictwie produktów, a także udziału w kampaniach reklamowych,
 • studiach graficznych i fotografii cyfrowej
 • przemyśle (np. w wzornictwie przemysłowym, w przygotowywaniu materiałów do szkoleń zawodowych dla pracowników, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych),
 • edukacji – np. prowadzeniu komputerowych kursów szkoleniowych,
 • i wielu innych dziedzinach.

 

Perspektywy dalszego kształcenia:

umożliwia podjęcie nauki w szkołach wyższych I stopnia na kierunkach: informatyka, grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia umożliwia kontynuację nauki na innych kierunkach związanych z branżą IT i poligrafią 

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W naszym Technikum Nr 7 uczniowie z kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej uczą się na legalnym, pełnym oprogramowaniu najnowszego pakietu Adobe w tym:

 • Photoshop
 • Illustrator
 • InDesign
 • Dreamweaver
 • After Effects
 • Animate
 • i inne

Posiadamy profesjonalnie wyposażone pracownie takie jak:

 • cyfrowych technologii graficznych
 • komputerowych technik multimedialnych
 • maszyn poligraficznych i urządzeń cyfrowych
 • poligraficznych procesów przygotowawczych
 • drukowania cyfrowego

Uczniowie mają do dyspozycji sprzęt komputerowy, tablety graficzne, drukarki 3D, drukarki (laserowe, atramentowe), skanery, plotery, bigówki, laminatory, bindownice, gilotyny itp.

Druk 3d na zajęciach

Przy rekrutacji do tego oddziału będą liczone punkty za ocenę z języka polskiego i matematyki i informatyki, oraz jedna z pośród ocen uzyskanych: z języka obcego nowożytnego, plastyki, chemii, zajęć technicznych, zajęć artystycznych.

 

  


Wycieczki dydaktyczne

 
                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2022