Technik fotografii i multimediów

dodany przez dnia 2020-04-14

1. Technik fotografii i multimediów  (wcześniej: fototechnik) zajmuje się projektowaniem, realizacją i obróbką obrazu fotograficznego o różnym charakterze – fotografii reklamowych, reportażowych oraz innych. Efekty pracy technika fotografii i multimediów mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu reportaży prasowych, kampanii reklamowych i okolicznościowych, przygotowaniu materiałów do druku, tworzeniu prac multimedialnych na potrzeby Internetu i nie tylko. Reprezentanci tego zawodu współpracują także z instytucjami państwowymi takimi, jak na przykład policja, czy archiwa.

 

2. Informacja dodatkowe

W szkole organizaowane są warsztaty fotograficzne, dodatkowe zajęcia, uczniowie wielokrotnie brali udział w zajęciach i stażach organizowanych w ramach projektów wspólfinasnowanych ze środków EFS.

 

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu,

Kwalifikacja 2:

AUD.05. Rejestracja projektów graficznych i multimedialnych.

 

Każda kwalifikacja kończy się egzaminem państwowym i wydaniem świadectwa o ukończeniu kwalifikacji w ramach zawodu.

 

4. Sylwetka absolwenta

Jako technik fotografii i multimediów  będziesz się zajmować:

 • organizacją planów zdjęciowych
 • wykonywaniem fotografii studyjnych i w plenerze
 • obsługą programów graficznych przeznaczone do obróbki obrazu cyfrowego
 • przygotowaniem fotografii i prac graficznych przeznaczone do wydruku
 • przygotowaniem prezentacje graficzne i multimedialne
 • wykonywaniem i wdrażaniem internetowych projektów multimedialnych

Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły dają tytuł zawodowy technika fotografii i multimediów, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych:  grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, fotografia.

 

5. Technik fotografii i multimediów  znajdzie zatrudnienie w:

 • studiach fotograficznych
 • agencjach wydawniczych
 • mediach
 • agencjach reklamowych
 • instytucjach państwowych – policja, archiwa
 • instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych
 •  może także prowadzić własną działalność gospodarczą w formie usługowej, np. w zakresie fotografii ślubnej, okolicznościowej.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W naszym Technikum Nr 7 uczniowie z kierunku technik fotografii i multimediów  uczą się na legalnym, pełnym oprogramowaniu pakietu Adobe w tym:

 • Photoshop
 • Illustrator
 • InDesign
 • Dreamweaver
 • Flash
 • i inne

Posiadamy profesjonalnie wyposażone studio fotograficzne oraz pracownie takie jak:

 • cyfrowej obróbki obrazu
 • grafiki komputerowej i multimedialnej
 • urządzeń fototechnicznych
 • technik fotograficznych
 • procesów fotograficznych

 

Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt fotograficzny, komputerowy, oświetleniowy, urządzenia drukujące, skanery, tablety co pozwala na realizację wszystkich treści programowych na najwyższym możliwym poziomie.

Przy rekrutacji do tego oddziału będą liczone punkty za ocenę z języka polskiego i matematyki i informatyki, oraz jedna najlepsza ocena uzyskana z pośród: języka obcego nowożytnego, plastyki, chemii, zajęć technicznych, zajęć artystycznych.

 

 
                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2022