Opiekun osoby starszej

dodany przez dnia 2013-02-13

Nazwa zawodu: opiekun osoby starszej
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma: zaoczna


    Opiekun osoby starszej to kierunek dla osób komunikatywnych, kreatywnych i chętnych do współdziałania ze względu na charakter pracy - z człowiekiem chorym i niesamodzielnym.
    Kształcenie w zawodzie: opiekun osoby starszej ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania następujących zadań zawodowych:
•    rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
•    rozpoznawanie i interpretacja sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywanie zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą,
•    dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo - wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,
•    udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
•    nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.
    Zatem opiekun osoby starszej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.
    Absolwent kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:
•    środowisku domowym podopiecznych,
•    ośrodkach pomocy społecznej,
•    instytucjach działających na rzecz osób starszych,
•     w oddziałach szpitalnych,
•    hospicjach,
•    zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych,
•    może również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.
    Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł: OPIEKUN OSOBY STARSZEJ.

                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2020