Program „Aktywny Samorząd” adresowany do uczniów i słuchaczy z niepełnosprawnością
dodany przez Anna Korab dnia 2022-03-05

Gmina Miasto Krosno kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Adresowany jest do uczniów/słuchaczy z niepełnosprawnością, którzy posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i kontynuują naukę w szkole policealnej lub wyższej, lub uczniów zamierzających kontynuować naukę w szkole policealnej bądź w szkole wyższej od roku szkolnego 2022/23.

Nabór wniosków na rok szkolny 2021/2022 trwa od dnia 1 do 31 marca br., zaś na rok 2022/2023 rozpocznie się 1 września i potrwa do 10 października 2022 r.

Wszelkie informacje dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna lub w siedzibie Urzędu – sala obsługi nr 2 lub pod nr telefonu 13 47 43 005, 13 47 43 024.

 

Informację oprac. 

Anna Korab – pedagog szkolny

        
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2022