Krótkoterminowe wymiany grup uczniów – projekt Erasmus+
dodany przez Marcin Bednarz dnia 2021-10-25
 
2021Dec029364867224600.jpg

W dniach 18-22 października 2021 uczniowie i nauczyciele ZSKU w Krośnie uczestniczyli w spotkaniu w ramach projektu „Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM” realizowanego w ramach Programu Erasmus +.

Zgodnie z planem projektu w działaniu miało wziąć udział po 6 uczniów z każdej organizacji partnerskiej oraz 2 nauczycieli a samo spotkanie miało odbyć się w Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” w Craiova (Rumunia). Sytuacja związana z pandemią wymusiła zmianę formatu i spotkanie odbyło się metodą on-line. Plusem tej formy organizacji spotkania było to, że w spotkaniu wzięła udział dużo większa grupa uczniów i nauczycieli.

Celem tego działania było przetestowanie skuteczności zestawu narzędzi w postaci infografik w nauczaniu różnych przedmiotów. Ponadto, dzięki przygotowanym wcześniej prezentacjom uczniowie poszczególnych krajów dowiedzieli się o kulturze, stylu życia, problemach, z którymi borykają się ich rówieśnicy oraz o zainteresowaniach swoich kolegów ze szkół w Rumunii, Grecji, Macedonii Północnej, Włoch i Hiszpanii. Każda ze szkół partnerskich przygotowała też prezentację swojego regionu i szkoły.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia się uczniów ze wszystkich szkół partnerskich. Wymienili się też wzajemnie swoimi danymi kontaktowymi co umożliwiło ich wspólną pracę przez kolejne dni spotkania. Uczniowie z każdej szkoły biorącej udział w projekcie przedstawili infografiki utworzone do realizacji lekcji z przedmiotów STEAM (matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka i sztuka). Uczniowie z naszej szkoły przedstawiali infografiki wykorzystywane na lekcjach chemii.

Bardzo ciekawym elementem spotkania była dalsza jego część, kiedy uczniowie sami tworzyli infografiki w międzynarodowych grupach a następnie prezentowali rezultaty tej współpracy.

Odbyły się również różnego rodzaju konkursy z wiedzy o krajach partnerskich oraz z wiedzy związanej z przedmiotami STEAM. Był to tydzień ciężkiej ale owocnej pracy.

        
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2022