Czwarta sesja mentorska dotycząca przygotowania II części podręcznika.
dodany przez Marcin Bednarz dnia 2020-05-08
 
2021Sep1421124569045600.jpg

W dniu 6 maja 2020 roku odbyła się czwarta sesja mentorska w ramach przygotowań podręcznika zarządzania projektami. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia szkoły uczestnicy szkolenia w Irlandii: Marcin Bednarz Artur Kuliga Zdzisław Socha, Danuta Biernat, Aneta Bator, oraz przedstawiciele instytucji szkolącej M- Powered Projects Marzena Wieczorek i Katarzyna Piecuch. Zaprezentowana została ostateczna wersja  II część podręcznika zarządzania projektami jak również wypracowano ostateczną wersję tego podręcznika. Mentorki Katarzyna Piecuch i Marzena Wieczorek – osoby prowadząca szkolenie z zakresu zarządzania projektami potwierdziły , że podręcznik zawiera wszystkie elementy które założono na wstępie. Na tym zakończono prace nad podręcznikiem dotyczącym zarządzania projektami.       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2022