Druga sesja mentorska dotycząca przygotowania podręcznika
dodany przez Marcin Bednarz dnia 2020-02-03

W dniu 3 lutego 2020 roku odbyła się druga sesja mentorska w ramach przygotowań podręcznika zarządzania projektami. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia szkoły uczestnicy szkolenia w Irlandii: Aneta Bator, Danuta Biernat, Zdzisław Socha, Artur Kuliga, Marcin Bednarz oraz przedstawiciele instytucji szkolącej M- Powered Projects. Podczas spotkania zaprezentowano pierwszą część podręcznika w której uwzględniono sugestie z pierwszej sesji mentorskiej. Wszyscy zgodnie zaakceptowali ostateczną wersję pierwszej części podręcznika. Na zakończenie omówiono sprawy organizacyjne związane z wyjazdem na drugą cześć szkolenia które odbędzie się w dniach 24-28 luty 2020 roku.

 

Opracował Marcin Bednarz       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2022