Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w sesji czerwiec – lipiec 2021!
dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2021-04-16

Dla uczniów i słuchaczy przystępujących do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 15 kwietnia 2021 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - zajęcia kształcenia praktycznego odbywają się stacjonarnie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2022