Organizacja zajęć dla uczniów Technikum nr 7 w ZSKU w Krośnie od 30 listopada 2020r
dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2020-11-27
 
2020Nov2716245906938600.jpg

Informujemy, że od 30.11.2020 r. do 3.01.2021 r. zajęcia dla uczniów Technikum Zespołu Szkól Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w dalszym ciągu będą odbywać się w formie nauki zdalnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

 

Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się nauczycieli z uczniami za pomocą idziennika Librus oraz Office 365. Nauczyciele odnotowują frekwencję uczniów i dokonują wpisów tematów w idzienniku. Sposób usprawiedliwiania nieobecności, co do terminowości, jest prowadzony zgodnie ze statutem szkoły. Korespondencja z rodzicami i uczniami jest prowadzona za pomocą idziennika-wiadomości, e-mailowo lub telefonicznie. Lekcje pracy zdalnej odbywają się zgodnie z planem lekcji i uczniowie mają obowiązek w nich uczestniczyć. Za zgodą dyrektora możliwe są modyfikacje godzin pracy zdalnej.

 

Na platformie MOODLE uczniowie mają zamieszczone kursy z poszczególnych przedmiotów do których się logują. Na kursach są wskazówki do zajęć, materiały dydaktyczne, filmy, instrukcje do wykorzystania przez uczniów.

Lekcje online powinny być prowadzone z zachowaniem higieny pracy, z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych uczniów i możliwości technicznych. Czas trwania lekcji online może być skrócony do 30 minut by pozostały czas uczniowie mogli pracować samodzielnie.

 

W dniach od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r. planowane są ferie zimowe.

 

Pedagog szkolny wspiera uczniów mających problemy, jak również, rodziców i nauczycieli przy ich rozwiązywaniu.

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2022