Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla wszystkich uczniów Zespołu Szkól Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2020-10-24
 
2020Oct2416545208999400.jpg

Informujemy, że od 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r. zawieszamy zajęcia stacjonarne dla  wszystkich uczniów Zespołu Szkól Kształcenia Ustawicznego w Krośnie i przechodzimy na tryb nauki zdalnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się nauczycieli  z uczniami za pomocą idziennika Librus oraz Office 365. Nauczyciele odnotowują frekwencję uczniów i dokonują wpisów tematów w idzienniku. Sposób usprawiedliwiania nieobecności, co do terminowości, jest prowadzony zgodnie ze statutem szkoły. Korespondencja z rodzicami i uczniami jest prowadzona za pomocą idziennika-wiadomości, e-mailowo lub telefonicznie.  

Lekcje pracy zdalnej odbywają się zgodnie z planem lekcji i uczniowie mają obowiązek w nich uczestniczyć. Za zgodą dyrektora możliwe są modyfikacje godzin pracy zdalnej.

 

Na platformie MOODLE uczniowie mają zamieszczone kursy z poszczególnych przedmiotów  do których się logują. Na kursach są wskazówki do zajęć, materiały dydaktyczne, filmy, instrukcje do wykorzystania przez uczniów.

Lekcje online powinny być prowadzone z zachowaniem higieny pracy, z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych uczniów i możliwości technicznych. Czas trwania lekcji online może być skrócony do 30 minut by pozostały czas uczniowie mogli pracować samodzielnie.

Pedagog szkolny wspiera uczniów mających problemy, jak również, rodziców i nauczycieli przy ich rozwiązywaniu.

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2022