Informacja dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Policealnej i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dotycząca nauczania hybrydowego
dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2020-10-18

Informujemy słuchaczki i słuchaczy, że od dnia 19 października nauka w szkołach dla dorosłych odbywać się będzie w systemie hybrydowym. Część zajęć odbywać się będzie stacjonarnie w szkole a część w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy komunikacyjnej.

 

W harmonogramach zajęć na czerwono zaznaczono te zajęcia które odbywać się będą w szkole a na żółto zaznaczono zajęcia które odbywać się będą zdalnie.

 

Na stronie internetowej szkoły zamieszczona zostanie instrukcja nauczania zdalnego, w której znajdzie się informacja w jaki sposób należy się kontaktować z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów.

 

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej jest 50% udział w zajęciach zarówno stacjonarnych jak też zdalnych. Nauczanie hybrydowe obowiązywać będzie do odwołania.       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2020