Egzaminy ustne w Szkołach dla Dorosłych w sesji letniej!!!
dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2020-06-06

Egzaminy ustne w Szkołach dla Dorosłych w sesji letniej będą przeprowadzane na odległość lub w szkole wg harmonogramów zamieszczonych na stronie szkoły w zakładce "Harmonogramy".  W harmonogramach zaznaczono kolorem czerwonym egzaminy online, kolorem czarnym -egzaminy w szkole.

 

Egzaminy w szkole:

Aby zmniejszyć liczbę osób w jednym czasie przebywających w szkole semestry zdają po 2 egzaminy dziennie.  Opiekunowie semestrów  przygotowują  listy słuchaczy wyznaczonych na daną godzinę. Proszę być w kontakcie z opiekunem! Słuchacze będą wpuszczani do szkoły pojedynczo, tylko Ci, którzy wyznaczeni są na daną godzinę. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Egzaminy online:

Egzaminy będą przeprowadzane przez aplikacje audio-video tj ZOOM, Discord, Skype, Messenger. Komunikator wybiera egzaminator biorąc pod uwagę to jak komunikował się z Wami na zdalnych konsultacjach. Egzaminy te przebiegają również wg wcześniej przygotowanych list zdających w określonym czasie. Proszę być w kontakcie z egzaminatorami!

  Harmonogram egzaminów ustnych (stacjonarnie/online) w Szkołach Policealnych w II sem. roku szkolnego 2019/20  
 Harmonogram egzaminów ustnych (online/stacjonarnie) w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w II semestrze roku szkolnego 2019/20  
   
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2020