MAJOWE ŚWIĘTA 1, 2, 3. MAJA – TO DATY, O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ
dodany przez Anna Korab dnia 2020-04-30
 
2020Apr3011385273988400.jpg

Święto 1. Maja wprowadzono, by upamiętnić strajk robotników w Chicago, który miał miejsce w 1886 r. Protest ten był częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8 - godzinnego dnia pracy. Robotnicy protestowali wówczas także przeciwko niskim płacom, bardzo złym warunkom pracy oraz 12 - godzinnemu dniowi pracy.
    W Polsce 1. Maja jest dniem wolnym. Dzień ten stał się świętem od roku 1899 z inicjatywy stowarzyszenia partii i organizacji socjalistycznych.
    
    Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – to polskie święto, które ustanowione zostało na mocy ustawy z dnia 20. lutego 2004 roku.
Dzień ten nie jest jednak dniem wolnym od pracy.
   

    Święto Narodowe Trzeciego Maja – to polskie święto obchodzone 3. Maja, ustanowione w 1919 roku oraz ponownie w roku 1990 - w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
    Uchwalenie Konstytucji 3. Maja zostało uznane za święto już 5. maja 1791 roku.       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2020