Komunikat dla uczniów i słuchaczy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020
dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2020-04-28

Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie informuje, że egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą odbywały się zgodnie z zamieszczonym na stronie harmonogramem.

Zmianie ulega termin egzaminu dla zawodu opiekun medyczny kwalifikacja MED.03. (Część pisemna i praktyczna)

Egzamin ten odbędzie się w terminie 17-28 sierpnia br. Szczegółowy harmonogram dla tego egzaminu zostanie zamieszczony na stronie w późniejszym terminie.       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2022