Drodzy Absolwenci Liceum dla Dorosłych!
dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2020-04-24
 
2020Apr2419540155904400.jpg

Dzisiaj jest ten dzień szczególny w którym kończycie  szkołę. Coś się kiedyś zaczyna i coś się gdzieś kończy. Taka jest kolej rzeczy i taki jest jej porządek świata. Pewien etap Waszej drogi życiowej związany z tą szkołą powoli, nieubłaganie dobiega końca.

Dla Was łączenie kształcenia z problemami życia codziennego, w tym z pracą, było z pewnością bardzo trudne. Tym bardziej cieszy i wymaga podziwu ukończenie szkoły.

Głęboko wierzymy, iż te trzy lata w szkole wzbogaciły Was nie tylko dydaktycznie, ale także przyniosły dużo ciekawych wrażeń i doświadczeń, niekoniecznie związanych z egzaminami semestralnymi.

Szczególne podziękowania i wyróżnienie pragniemy złożyć odchodzącym członkom Samorządu Słuchaczy. Podejmowali oni wiele cennych inicjatyw, brali czynny udział w życiu szkoły. Wierzymy, że dochowali się godnych następców, którzy będą pielęgnować wprowadzoną przez samorząd praktykę i będą kontynuować tę rzetelną działalność.

Wszystkim absolwentom Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w imieniu całej Dyrekcji oraz wszystkich nauczycieli serdecznie gratulujemy a tym, przed którymi jeszcze egzaminy chcielibyśmy dodać optymizmu i wiary w dążeniu do obranego celu. Życzymy dobrych wyników na egzaminach maturalnych. Zachęcamy również do dalszego kształcenia się, bądź na studiach wyższych bądź też w szkołach policealnych np. w Naszej szkole.

        
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2020