Harmonogramy pisemnej i ustnej części egzaminu maturalnego
dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2020-04-07

Proszę o zapoznanie się z harmonogramami pisemnej i ustnej części egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w maju 2020. Harmonogram pisemnej części egzaminu >>>  
 Harmonogram ustnej części egzaminu >>>  
   
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2020