Uwaga uczniowie i słuchacze!
dodany przez Anna Korab dnia 2020-03-17

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs „Bohaterowie naszych lektur”.

Jego tekst zostanie załączony w postaci pliku Word pod tym komunikatem.

Proszę przeczytać treść poleceń oraz uzupełnić, odpowiedzi wpisując w wolne, wykropkowane miejsca i odesłać na adres annakorab@interia.pl

Odesłane prace zostaną poprawione wg zasad oceniania z języka polskiego po powrocie do szkoły.

 

Do pracy! Powodzenia! Bohaterowie naszych lektur >>>  
     
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2022