PROJEKT „DIGITAL PAIDEIA” Erasmus+ W ZESPOLE SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE
dodany przez Aneta Bator dnia 2019-02-13
 
2019Oct2818473699529800.jpg

PROJEKT „DIGITAL PAIDEIA” Erasmus+ W ZESPOLE SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE

 

W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie rozpoczął się nowy projekt pod tytułem „DIGITAL PAIDEIA” w ramach Erasmus +, który jest  związany  z szeroko pojętą cyfrową edukacją dotyczącą zarówno uczniów, jak i nauczycieli.


ZSKU jest koordynatorem projektu, a partnerami są placówki edukacyjne  z Włoch i Macedonii.


W dniach  od 27 stycznia do 3 lutego Pani Dyrektor Bożena Cząstka i grupa nauczycieli  reprezentujących ZSKU (Katarzyna Zientarska, Aneta Bator, Artur Kuliga, Zdzisław Socha) wzięła udział w wyjeździe projektowym do Reggio Calabria we Włoszech.


Włoscy partnerzy zorganizowali spotkania i warsztaty mające na celu rozpoznanie potrzeb uczniów i nauczycieli w zakresie zastosowania Internetu i cyfrowych narzędzi w edukacji oraz wypracowanie rozwiązań odpowiadających oczekiwaniom tych, którzy uczą i tych, którzy są uczeni.


Warsztaty dotyczyły miedzy innymi wykorzystania w szkole różnorodnych platform edukacyjnych i narzędzi cyfrowych, ale również odpowiedniego zastosowania popularnych wśród uczniów środków komunikacji takich jak : Facebook, Instagram, Messenger, Twitter,  WhatsApp. Tematem rozważań było również użycie gier komputerowych do wspomagania procesu dydaktycznego.


Wymieniliśmy doświadczenia i dobre praktyki, podzieliliśmy  się wątpliwościami i problemami na jakie napotykamy.


Następne działania zaplanowane w projekcie, to miedzy innymi tworzenie scenariuszy lekcji zakładające zastosowanie internetowych środków komunikacji i innych cyfrowych narzędzi podnoszących efektywność i atrakcyjność zajęć. Czekamy również na rewizytę naszych partnerów projektowych z Włoch i Macedonii.

        
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2020