ZAKOŃCZENIE KURSU PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ I KSIAG RACHUNKOWYCH
dodany przez Aneta Bator dnia 2019-05-25

 

ZAKOŃCZENIE KURSU PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ I KSIAG RACHUNKOWYCH

dla uczniów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

 

W maju 2019 r zakończył się kolejny (ostatni już) kurs zorganizowany dla uczniów Technikum nr 7 w ZSKU kształcących się w zawodach fototechnik i technik cyfrowych procesów graficznych.

 

„Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych” (54 godziny) prowadzony przez Marcina Bednarza ukończyło 15 uczniów z kl. IV F i IV TCPG.

 

Uczniowie wykorzystali okazję rozwoju swoich zainteresowań i z pewnością zwiększyli swoje szanse na wymagającym rynku pracy.

 

Kursy były jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 



       




       





Copyright © ZSKU KROSNO 2021