UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ NAUCZYCIELI
dodany przez Aneta Bator dnia 2019-05-01

UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ NAUCZYCIELI

Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

 

W kwietniu 2019 r nauczyciele przedmiotów zawodowych: Wiktor Szyndak i Bogdan Skotnicki ukończyli trzysemestralne studia podyplomowe „Grafika komputerowa” na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Z tej formy wsparcia w ramach projektu, skorzystali sami nauczyciele, którzy wzbogacili swoje kwalifikacje, ale przyniosło to również „długofalowe korzyści” dla szkoły i przyszłych roczników uczniów.

 

 

Studia podyplomowe były jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

 

        
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2021