Zmiana dni nauki w szkołach dla dorosłych
dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2019-08-24

Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie informuje słuchaczy szkół dla dorosłych o zmianie dni nauki w tym roku szkolnym:

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych:

Klasy piątkowo sobotnie przechodzą na czwartek-piątek

Klasy środowo-czwartkowe przechodzą na wtorek-środa

Nowo utworzone klasy: I LO i II LO B (po ZSZ) będą uczyć się w czwartek-piątek

Szkoły Policealne dla dorosłych:

wtorek-środa uczą się: II TR; III TA; III BHP

czwartek-piątek uczą się: I Technik administracji (TA); I Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP); I Opiekun medyczny (OPM);

 Technik masażysta I i III semestr będą uczyć się przez trzy popołudnia od poniedziałku do piątku (dni nauki zostaną podane w harmonogramie)

Technik Usług Kosmetycznych I i III semestr będą uczyć się przez dwa popołudnia od poniedziałku do piątku (dni nauki zostaną podane w harmonogramie)

Jednocześnie informujemy, że wszystkie semestry szkól dla dorosłych będą mieć dodatkowe daty zajęć wypadające w inne dni tygodnia (tak by zrealizować program).       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2020