Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
dodany przez Waldemar Opoń dnia 2019-06-19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, ul. Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno, zwana dalej Zamawiającym, w dniu 19.06.2019r. rozstrzygnęła postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do internatu przy Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie”.

 

Proszę zapoznać się z treścią załącznika Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego >>>  
     
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2022