Harmonogramy i listy osób przystępujących do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w roku szkolnym 2018/2019
dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2019-04-17

Proszę o zapoznanie się z harmonogramami i listami osób przystępujących do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w roku szkolnym 2018/2019. Harmonogram pisemnej części egzaminu >>>  
 Harmonogram ustnej części egzaminu >>>  
 Lista zdajęcych LO >>>  
 Lista zdających Technikum Nr 7 >>>       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2019