Komunikat dla słuchaczy
dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-12-08

Dyrekcja szkoły informuje słuchaczy, że od 17 XII (tj. poniedziałek) rozpoczyna się sesja egzaminacyjna.
 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminów jest:

1. Zaliczenie prac kontrolnych na ocenę pozytywną z każdego przedmiotu,
2. Osiągnięcie minimum 50% frekwencji na zajęciach z każdego przedmiotu.
 

W uzasadnionych przypadkach, przedłużyć sesję egzaminacyjną mogą tylko osoby dopuszczone do egzaminów, które dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne podanie do Dyrekcji szkoły.
 

 

Dyrekcja

        
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2020