Rozpoczynamy realizację nowego projektu w ramach Programu Erasmus+ pn. „Cyfrowa edukacja”
dodany przez Marcin Bednarz dnia 2018-11-13
 
2018Nov1316115989312700.jpg

W projekcie tym uczestniczyć będzie Liceum Artystyczne z Reggio Calabria z Włoch oraz Liceum Ogólnokształcące z miasta Veles w Macedonii. Koordynatorem projektu jest ZSKU w Krośnie. Projekt realizowany jest w ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół.

W miesiącu październiku dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie uczestniczyło w spotkaniu otwierającym nowy projekt pn „Cyfrowa edukacja”, które odbyło się w Reggio Carabria we Włoszech. Celem spotkania było omówienie spraw organizacyjnych w projekcie. 

W projekcie tym, kładziemy nacisk na wyzwania, przed którymi stają nauczyciele w trakcie pracy z uczniami, którzy dorastali w technologii cyfrowej, a zatem uczą się i przetwarzają informacje inaczej niż uczniowie przed erą cyfrową.

Postaramy się wskazać, że luka edukacyjna między uczniami - cyfrowymi tubylcami z jednej strony, a nauczycielami - cyfrowymi imigrantami z drugiej strony, to niektóre z powodów, dla których nie osiągamy celów edukacyjnych.

Edukacja w erze Internetu, sieci społecznościowych i oprogramowania interaktywnego musi przezwyciężyć brak elementów cyfrowych w metodyce edukacyjnej.

Dlatego proponujemy rozwiązania i wskazówki dydaktyczne oraz recepty na wykorzystanie elementów web 2.0 w procesie edukacyjnym.

Uważamy, że te rozwiązania i zalecenia muszą zostać wdrożone w edukacji cyfrowej w XXI wieku.

 

W ramach spotkania ustalono, że kolejne warsztaty odbędą się we Włoszech w kwietniu 2019 roku, w Macodonii w październiku 2019 roku oraz w Polsce w kwietniu 2020 roku. Ustalono również sposoby upowszechniania rezultatów tego projekt, aby dotarły one do jak największej liczny odbiorców. Projekt realizowany będzie do sierpnia 2020 roku.

 

Marcin Bednarz       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2020